רת"ק 41790-09-20 BOOKING B.V COM נ' צ'רקהם

אולי יעניין אותך גם

העובדה שהתכתובת עם המלון נעשתה דרך המערכת של בוקינג אינה מטילה על בוקינג אחריות לדעת מה תוכנה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט אביגיל כהן):

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א [ת"ק 72014-12-19], שקיבל במלואה את תביעת המשיב להחזר סכום ששילם עבור חופשה. המשיב הזמין, באמצעות אתר המבקשת (בוקינג), לינה במלון ביוון. המשיב נאלץ לבטל את הזמנתו ופנה למלון באמצעות המבקשת, אך חויב הן בדמי הביטול והן בסכום העסקה, בטענה כי המלון לא אישר את הביטול. ביהמ"ש לתביעות קטנות קבע כי התביעה מתאימה להתברר כתביעה קטנה וכי ישראל היא פורום נאות לבירורה. נפסק עוד כי מעמד המבקשת זהה לסוכנות נסיעות וכי תנאי השימוש שמתווה המבקשת הם מקפחים ודינם להתבטל. בימ"ש לתביעות קטנות קיבל את טענת המשיב כי הוא בחר לקיים את ההתקשרות עם המלון דרך המבקשת, שכן סבר כי תהווה עבורו פלטפורמה מגוננת. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: יש לתת רשות לערער, לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור ולקבל את הערעור לגופו. המקרה נופל לגדר החריגים שבהם ביהמ"ש יתערב בפסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות. החלטת ביהמ"ש קמא לנהל את ההליך כתביעה קטנה היא החלטה דיונית הנוגעת לאופן ניהול ההליך, שמסורה לשיקול דעת הערכאה הדיונית. המשיב בחר להגיש תביעה קטנה. סכום התביעה מצוי בגדר סמכותו העניינית של בימ"ש לתביעות קטנות. הטענות שהעלה המשיב בתביעתו מצריכות הכרעה בסוגיות שאינן מורכבות ונוגעות למערכת היחסים הקונקרטית בין הבקשת למשיב - לקוח שביצע הזמנת חופשה באתר בוקינג. החלטת ביהמ"ש לא חרגה ממתחם הסבירות. למשיב אין עילת תביעה נגד המבקשת בנסיבות העובדתיות של המקרה. לפי ההסכם בין המבקשת למשיב, הדרך לבטל את ההזמנה היא לחיצה על כפתור הביטול ואין מחלוקת כי המשיב לא השתמש בו. המשיב בחר להזמין את החופשה דרך האתר בוקינג והיה עליו לבטל את העסקה בהתאם להוראות ההסכם. המשיב לא פנה לבוקינג בדרך אחרת על מנת להודיע לה כי הוא מבקש לבטל את ההזמנה, אלא פנה ישירות למלון. לו היה המשיב מודיע לבוקינג על הביטול, אף בדרך אחרת שאינה קבועה בהסכם, היה מקום לדון בשאלה אם היה על בוקינג להסתפק בדרך זו ולראות את העסקה כמבוטלת. אך לא כך הדבר. העובדה שההתכתבות עם המלון נעשתה דרך המערכת של בוקינג אינה מטילה על בוקינג אחריות לדעת מה תוכן ההתכתבות בין בית המלון לבין המשיב. התובע לא הציג תשתית עובדתית או משפטית בגינה ניתן לחייב את בוקינג להשיב לו את יתרת דמי ההזמנה.