ת"א 44303-02-20 ניר נ' שטייף

אולי יעניין אותך גם

 מים רבים זרמו בנהר דיני קבילות הראיות ואף בנהר ההתפתחויות הטכנולוגיות לביצוען של הקלטות (החלטה, שלו ם הרצליה, השופט אמיר ויצנבליט):

העובדות: בקשה לפסילת הקלטה. התובע הגיש נגד הנתבעת תביעת לשון הרע המתייחסת לדברים שלפי הטענה נאמרו על התובע בהרצאה שנתנה הנתבעת. הנתבעת טענה כי יש להגיש לביהמ"ש את ההקלטה המקורית, בצירוף חוו"ד מומחה המאשרת כי לא נערכו בהקלטה שינויים. בנוסף ביקשה הנתבעת לקבל לידיה את כל התמונות שצולמו בהרצאה, כשהן בצבע ובמקור.

נפסק: אין מקום לבקשה לפסול את ההקלטה. ראשית, שלב הגשת הראיות טרם הגיע ולכן טרם הגיעה העת לדון ולהכריע בשאלת קבילותן של ראיות. שנית, ספק רב אם גישתה של הנתבעת באשר לקבילותן של ראיות משקפת את הדין הקיים. אומנם, בעניין שניר (ע"פ 869/81 - שעסק בהליך פלילי) נידונו תנאים שונים לקבילותה של הקלטה – כגון, הוכחה שמכשיר ההקלטה פועל כהלכה, הוכחה כי האדם שהפעילו מיומן, הוכחת אמינות ההקלטות, ועוד. אולם מים רבים זרמו בנהר דיני קבילות הראיות, ודאי שבהליך אזרחי, ואף בנהר ההתפתחויות הטכנולוגיות לביצוען של הקלטות מאז ניתן פסה"ד. לא הונחה תשתית המצדיקה לפסול את ההקלטה . יש לקבל את בקשת הנתבעת לגלות לה את כל ההקלטות והתמונות שבידי התובע, שכן אלו רלוונטיות לגדרי המחלוקת.