ת"צ 13849-05-18 אשכנזי נ' שחק א.ב. מוסכים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט יחזקאל קינר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה, מוסך מורשה ואולם תצוגה לרכבי "קיה", שלחה מסרונים פרסומיים תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק: התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית. הסדר הפשרה ראוי וניתן לאשרו. הסדר הפשרה כולל התחייבות עתידית לפעול לפי הוראות סעיף 30א לחוק, וכן פיצוי בסכום של 900,000 ₪, המהווה פיצוי הולם וראוי, בהתחשב בהיקף הודעות הפרסומת שנשלחו, בטענות המבקש ובטענות הנגד של המשיבה לגביהן. אף ההטבות ראויות, וניתנת אפשרות לבחירה בין שתי הטבות. יש לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד. המשיבה תשלם גמול למבקש בסך 20,000 ש"ח ושכר טרחה לבא-כוחו בסך 60,000 ש"ח בתוספת מע"מ.