ת"צ 44968-03-16 פלדמן ואח' נ' בזק בינלאומי בע"מ ואח'

בקשה לאישור תובענה כייצוגית באשר להטעיה במהירות הגלישה (פסק-דין והחלטה, מחוזי מרכז-לוד, השופטת מיכל נד"ב):

העובדות: בקשה מאוחדת לאישור תובענות ייצוגיות, בה נטען כי המשיבות, ספקיות שירותי אינטרנט, מטעות את לקוחותיהן ביחס למהירות שירותי הגלישה שהן מציעות, ושאינן יכולות לספק. המבקשים הם כולם לקוחות המשיבות, שרכשו חבילת גלישה הכוללת ספק ותשתית אינטרנט במהירות 100 מגה, והתברר לטענתם כי אינם יכולים לגלוש במהירות החבילה אותה רכשו.

נפסק: הבקשה המאוחדת המתוקנת הוגשה בהתאם לפרט 1 בתוספת השנייה בחוק תובענות ייצוגיות: "תביעה נגד עוסק, כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בקשר לענין שבינו לבין לקוח. בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו". יש לבחון האם המצגים הטרום חוזיים והחוזיים של המשיבות מטעים בכך שלקוחות רכשו חבילה במדרגת מהירות מסוימת, ובפועל החבילה המתאימה, לפי תשתית בזק, היא במדרגה נמוכה יותר, נוכח נתוני התשתית, והאם הונחה תשתית לכאורית להפרה ולקיומה של קבוצה.

לא הונחה תשתית לכאורית להפרה הנטענת על-ידי בזק בינלאומי ולקיומה של קבוצה. בעניין נטוויז'ן, לא הונחה ראיה לכאורה לכך שהמבקשים רכשו חבילה במדרגת מהירות מסוימת, שלא התאימה לגלישה האפשרית המבוקשת. כמו בעניינה של בזק בינלאומי, גם לא הונחה לכאורה ראשית ראיה לכשל רוחבי או לשיטה. לפיכך גם בעניין נטוויז'ן לא הונחה תשתית לכאורית להפרה הנטענת ולקיומה של קבוצה. גם בעניין 012 סמייל טלקום, לא הוכחה שיטה או מקרים רבים. לפיכך, בשאלה שעניינה הטעיה במצגים הטרום חוזיים והחוזיים של המשיבות את הלקוחות שרכשו חבילה במדרגת מהירות מסוימת, ובפועל החבילה המתאימה היא במדרגה נמוכה יותר, נוכח נתוני התשתית, אין אפשרות סבירה שזו תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה.

בשאלה, האם המצגים הטרום חוזיים והחוזיים של המשיבות בזק בינלאומי וסמייל - בכך שהן מוכרות ללקוחות קיימים חבילת גלישה במהירות מרבית נקובה, אך מהירות מרבית זו אינה אפשרית עבורם שכן התשתית אינה תומכת במהירות זו - הרי זו מקימה לחלק מהמבקשים עילות תביעה ויש אפשרות סבירה שזו תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה. יש לאשר את הבקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד בזק בינלאומי וסמייל. בקשת האישור נגד סלקום/נטוויז'ן נדחתה.