ת"צ 17834-05-20 בורשטיין ואח' נ' מכללת אוהלו בקצרין

אולי יעניין אותך גם

פשרה בייצוגית בנוגע לנגישות אתר האינטרנט של מכללת אוהלו בקצרין (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת רחל ברקאי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, תוך בקשה להכריע במחלוקת בין הצדדים ביחס לגמול למבקשים ושכר טרחה לבא-כוחם. בבקשת האישור טענו המבקשים כי המשיבה, מכללת אוהלו בקצרין, אינה מנגישה כדין את אתר האינטרנט שלה וכי הוא אינו כולל הצהרת נגישות, בניגוד לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המשיבה טענה כי בקשת האישור נעדרת עילה וכי היא פעלה בהתאם לדין. הצדדים הצליחו לקדם ביניהם הבנות להסתלקות מההליך.

נפסק: במסגרת בקשת ההסתלקות הוסכם כי המשיבה, מבלי להודות בטענות שהועלו נגדה, תתחייב לפעול באופן שוטף להנגשת אתר האינטרנט שלה כדין, לרבות הצהרת נגישות עדכנית. המשיבה תעמיד 4 מלגות שנתיות המיועדות לציבור האנשים עם מוגבלות. יש לאשר את בקשת ההסתלקות. באשר למחלוקת בשאלת הגמול ושכר הטרחה, אין לקבל את טענת המשיבה, כי התביעה ובקשת האישור שלצידה נעדרות עילה, בהינתן טענתה כי אתר האינטרנט שלה היה מונגש עוד לפני שפנו אליה המבקשים בהתראה טרם הגשת בקשת האישור. 

אין המשיבה יכולה לחסות תחת הגנתה של תקנה 35א(ד)1) לתקנות הנגישות וספק אם היקף וטיב הליקויים ששררו באתרה מאפשרים לה לחסות בצל הגנה זו, אך מתייתר הצורך להידרש לשאלה האם הוראת תקנה 35 לתקנות הנגישות חלה רק בנסיבות בהן לא מונגש האתר או לא מונגש באופן ראוי, או שמא ההגנה יכולה לחול גם בנסיבות בהן נעדרת הצהרת הנגישות כנדרש בדין. 

התביעה השיגה את מטרתה והביאה תועלת לחברי הקבוצה, הואיל והמחדל הוסר בעקבות בקשת האישור, מה גם שהמשיבה התחייבה לפעול באופן שוטף על מנת לוודא שאתר האינטרנט שלה מונגש כדין. אין לבטל את חשיבותה של תועלת זו, גם אם התועלת היא לזמן קצר, עקב איחודה של המשיבה עם מכללת תל חי וסגירת אתר האינטרנט שלה בעתיד הקרוב.

לצד זאת, אין להתעלם מהעובדה כי אין מדובר במשיבה שהתעלמה כליל מהוראות הדין בנדון. המשיבה פעלה וקידמה את הנגשת אתר האינטרנט שלה, באמצעות קבלן חיצוני. אמנם, נפל כשל מסוים בהשלמת ההתחייבויות המוטלות עליה לפי דין ואולם, אין בכשל האמור מצדיק השתת חיובים בשיעורים המקובלים בתביעות מסוג זה. יש לפסוק למבקשים גמול בסך 1,000 ש"ח ושכר-טרחה לבא-כוחם בסך 5,000 ש"ח.