סע"ש 51778-02-17 טבין נ' טואר בנמל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

המלצרית פוטרה לאחר שאיחלה לסועדי המסעדה "שלשול נעים" בסנאפצ'ט (פסק-דין, אזורי לעבודה ת"א, השופט אורן שגב):

העובדות: תביעת התובעת לקבלת זכויות שונות הנובעות מעבודתה כמלצרית במסעדת הנתבעת, ותביעה שכנגד של הנתבעת לפיצוי בשל פרסום לשון הרע על-ידי התובעת. התובעת פוטרה לאחר שבמהלך משמרת צילמה תמונה של לקוחות המסעדה, הוסיפה את הכיתוב "שלשול נעים לכם מתוקים HA HA HA HA" ופרסמה אותה באפליקציית סנאפצ'ט.

נפסק: יש לדחות את טענת התובעת כי זכות הטיעון שלה נפגעה או כי זומנה לשימוע לפני פיטורים מסיבות שאינן ענייניות. התובעת לא הפנימה את חומרת מעשיה, שהצדיקה את הרחקתה המיידית ממקום העבודה. התובעת צילמה את יושבי המסעדה ללא ידיעתם או הסכמתם ובכך פגעה בזכותם לפרטיות. התובעת לא עשתה זאת כעוברת אורח שצילמה תמונה ברשות הרבים. התובעת לא הסתפקה בכך והוסיפה כיתוב משמיץ שיש בו פוטנציאל פגיעה גדול מאוד למסעדה. טיעוניה בהליך השימוע מהווים סיבה מוצדקת לפיטוריה. תביעת התובעת התקבלה בחלקה הקטן ונפסק כי הנתבעת תשלם לה סכומי כסף עבור הודעה מוקדמת, דמי חגים, הוצאות נסיעה וימי השעיה.

באשר לתביעה שכנגד, מקרה זה הוא דוגמה לתופעה נרחבת והולכת של מצוות עשה ואל תעשה ביחס עבודה במרחב הדיגיטלי. חרף טענת התובעת כי הפרסום נעשה כהלצה שנועדה לשעשע את חבריה, הרי שיש לבחון את האופן בו אותו פרסום נתפס או עלול היה להיתפס בעיניים אובייקטיביות. אין זה מופרך לחשוב שאדם שנחשף לפרסום התמונה עם הכיתוב שהוסף יסבור כי האוכל שמוגש במסעדה אינו ראוי למאכל. העובדה שעובדת מוערכת וותיקה עומדת מאחורי הפרסום, רק מחזקת מסקנה זו.

קשה לראות בפרסום יסוד הומוריסטי. יש לדחות את טענת התובעת כי הפרסום נעשה בקבוצה פרטית, שמספר חבריה אינו גדול, ושמרביתם עובדי המסעדה ולכן ניתן להעלות הומור אישי. על מנת שיתקיים יסוד הפרסום די שהידיעה המכפישה הגיעה לידיעת אדם אחד זולת הנפגע. גם אם מדובר בקבוצה המונה 30 חברים, הרי שיש בכך כדי להעצים את פוטנציאל הנזק, שכן היכולת הטכנית לשמור את התמונה באמצעות צילום מסך, שניתן לשלוח אחר כך בתפוצה בלתי מוגבלת, מוכפלת במספר האנשים שמלכתחילה נחשפו לתמונה. יש לדחות את הטענה כי מדובר בתביעת השתקה. התובעת תשלם לנתבעת 25,000 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח.