ת"א 58710-04-19 לוין ואח' נ' לוין ואח'

אולי יעניין אותך גם

מגפת הקורונה מצדיקה לקיים את העדות בהיוועדות חזותית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת מיכל עמית-אניסמן):

העובדות: בקשת הנתבע 1, המתגורר בגרמניה, להורות כי חקירתו הנגדית, במסגרת דיון בבקשה לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום, תיעשה בהיוועדות חזותית (Video Conference). 

נפסק: ככלל, גביית עדות תיעשה לפני בית המשפט הדן בהליך המשפטי. סעיף 13 לפקודת הראיות מהווה את מקור הסמכות לגביית עדות בהליך אזרחי באמצעות היוועדות חזותית. בבואו לשקול בקשה להעדת עד מחוץ לישראל על בית המשפט לבחון אם הבקשה הוגשה בתום לב; אם יש בידי העד למסור עדות רלוונטית לשאלות השנויות במחלוקת; וכן אם קיימת סיבה טובה המונעת את הגעת העד לארץ ואת הופעתו לחקירה בבית המשפט בישראל.

התנאים שנקבעו בפסיקה מתקיימים במקרה זה. אין מחלוקת כי הבקשה הוגשה בתום לב וכי העדות רלוונטית לשאלות השנויות במחלוקת. קיימת סיבה טובה המונעת את הגעת המבקש לארץ. הרחבת האפשרות לגביית עדות באמצעות היוועדות חזותית וכן התפרצות מגפת הקורונה המטילה מגבלות משמעותית על המעבר בין מדינות ומקימה סיכון בריאותי לעדים בהגעה לארץ, בפרט לעדים המצויים בקבוצות סיכון, מחייב את קבלת הבקשה. יש גם להוסיף כי מדובר בהליך ראשוני, בטרם נקבעה סמכות ביהמ"ש בישראל. הבקשה התקבלה.