בקשות לרישום עיצובים 63960, 63961, 64026

שאלת פרסום קודם של עיצובים באתרי אינטרנט (החלטה, רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר, אופיר אלון):

העובדות: בקשות לרישום 3 עיצובים המיוצרים באמצעות מדפסת תלת-מימד, המייצרת מנות של צמר גפן מתוק המעוצבות בצורות ובצבעים שונים. את המדפסות פיתחה חברה סינית. המבקשת, חברה ישראלית, משווקת ומפעילה את מדפסות החברה הסינית באופן בלעדי בישראל. מחלקת העיצובים דחתה את בקשות הרישום לאור קיומם של פרסומים קודמים, הן של צדדים שלישיים והן של המבקשת עצמה. המבקשת טענה כי יש לראות בפרסומי החברה הסינית כפרסומים שמקורם בבעל העיצוב, ולכן אין לראות בהם כפוגעים בכשירות העיצובים לרישום לפי סעיף 9 לחוק העיצובים.

נפסק: הליקויים שהעלתה מחלקת העיצובים ביחס לשני העיצובים הראשונים התבססו על צילומים של עיצובים שונים שפורסמו באתרי אינטרנט, לפני הגשת הבקשה. פרסומים אלה הם מהאתרים Facebook ו-YouTube ואין מחלוקת כי הם מציגים עיצובים זהים לאלה המבוקשים לרישום. לדברי המבקשת, פרסומים אלה נעשו על-ידי החברה הסינית. יש לקבל את עמדת המבקשת שאף היא זו שרשומה כעת בפנקס ביחס לעיצובים, הרי שפרסומי החברה הסינית הם בגדר "פרסומים שנעשו על ידי בעל העיצוב או שמקורם בבעל העיצוב" ואין בהם כדי לפגוע בכשירות העיצובים הללו לרישום. יש לפרש את סעיף 9 לחוק כך שכל פרסום שנעשה במהלך תקופת החסד על ידי מי שהיה "בעל העיצוב", אינו שולל את החידוש מן העיצוב, ללא אבחנה אם הבעלות הועברה לאחר מכן, ואף אם הפרסום נעשה לאחר שאדם חדל להיות בעל העיצוב. באשר לעיצוב השלישי, הודעת הליקויים כללה פרסומים קודמים שמקורם אינו בחברה הסינית ולפיכך בקשה זו נדחתה.