ת"ק 40930-03-20 חנוך ואח' נ' שטורמן תיירות ונופש בע"מ

אולי יעניין אותך גם

שאלת ביטולה של עסקת מכר מרחוק על-ידי אזרחים ותיקים (פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, הרשמת יפעת שקדי שץ):

העובדות: תביעה קטנה בעניין ביטול עסקת נופש על-ידי אזרח ותיק. השאלה במרכז ההליך נוגעת לתנאי ביטול עסקה על-ידי אזרח ותיק, שעה שההתקשרות נעשתה בהמשך לפרסום באתר אינטרנט. 

נפסק: לפי סעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, צרכן שמלאו לו 65 שנים ראשי לבטל עסקת מכר מרחוק תוך 4 חודשים ממועד עשיית העסקה, קבלת הנכס או קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. סעיף 14ה(ב) לחוק קובע כי מי שביטל עסקת מכר מרחוק בנסיבות אלה זכאי להשבת מלוא הכסף ששילם, זולת דמי ביטול בשיעור של 5 אחוזים ממחיר העסקה, או 100 שקלים, לפי הנמוך. היא האם במקרה בו התובעת נכנסה לאתר האינטרנט של החברה; יצרה קשר עם הנתבעת; קיבלה את פרטי הנופש בשיחת טלפון; וההתקשרות בוצעה באמצעות חלופת הודעות דוא"ל - מדובר בעסקת מכר מרחוק הניתנת לביטול על ידי התובעים משך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה או קבלת הפרטים הרלבנטיים?

במקרה זה לא מדובר בעסקה שנכרתה בעקבות פניה של הנתבעת אל התובעים, כאשר לא ניתנה בידי התובעים האפשרות להבין את פרטי העסקה לאשורה. אין ספק לגבי גמירות דעתם של התובעים להתקשר בעסקה. מדובר בהתקשרות שמקורה בפעולה אקטיבית של התובעת (נכנסה לאתר הנתבעת ויצרה עמה קשר טלפוני בעקבות הפרסום באתר), ולא בפניה יזומה של הנתבעת. אמנם ההגדרה בחוק של "שיווק מרחוק" כוללת גם פרסום של מודעה, אולם כאשר לא מדובר בפניה של העוסק אל הצרכן, אלא בפניה מודעת ומושכלת של הצרכן אל העוסק בעקבות היכרות קודמת ומתן שירותים בעבר, אין מקום להחיל את הוראות החוק בענין זה. יש לדחות את תביעת התובעים להשבת דמי הביטול שנגבו מהם.