בקשה לביטול סימן מסחר 224383 - Britney Spears

אולי יעניין אותך גם

ניתן לאפשר חקירה נגדית ב-ZOOM בשל משבר הקורונה (החלטה, רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר, ד"ר רויה ישראלי):

העובדות: בקשת בעלת הסימן לאשר לעד מטעמה להיחקר בחקירה נגדית על תצהירו בהיוועדות חזותית (Video Conference), שכן בשל משבר הקורונה הוא אינו מורשה להיכנס לגבולות ישראל. מבקשת הביטול התנגדה לבקשה.

נפסק: הסמכות להורות על חקירה שכנגד היא סמכות שברשות הנתונה לשיקול דעת הרשם (סעיף 67 לפקודת סימני המסחר). ספק אם חקירת המצהירים אכן הכרחית על מנת להכריע בסוגיות המשפטיות שעל הפרק. היות שמבקשת הביטול עומדת על כך שתתקיים חקירת העד, ועל מנת להימנע מכך שלא יינתן למבקשת הביטול יומה בביה"ד, יש להתיר לחקור את העד המצהיר מטעם בעלת הסימן בהיוועדות חזותית.

לצד ההצבעה על סיבה טובה יש להראות שהבקשה הוגשה בתום לב ושהעדות נדרשת לשם הכרעה במחלוקות הרלוונטיות. המצב האפידמי בעולם והעובדה שאין צפי ברור לסיומו הם סיבה טובה שלא לזמן את העד מחו"ל לדיון. די בכך שהגעתו של העד ארצה תחייב אותו להיות בידוד במשך שבועיים, שבמהלכן לא יוכל להתייצב לדיון, וזאת אף אם לא היו נסיבות רפואיות מיוחדות. 

קשה לקבל את טענת מבקשת הביטול כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב. האלטרנטיבה האחרת שמציעה המבקשת היא למעשה דחיית הדיון למועד לא ידוע. אין לקבל את הטענה כי חקירה בהיוועדות חזותית תהיה אפקטיבית פחות ותפגע במבקשת הביטול פגיעה חמורה. אכן, ייתכן שחקירה בהיוועדות חזותית תהיה מאתגרת ומורכבת יותר בהשוואה לחקירה בלתי אמצעית. אולם בשעה שאין אפשרות ממשית לקיים את חקירת העד בדרך אחרת, עדיפה חקירת בהיוועדות חזותית על פני דחייה נוספת של הדיון. החקירה תתנהל ב-ZOOM.