ת"צ 12030-01-19 מולרסקי נ' אי בר מים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר הפשרה בייצוגית לפי חוק הספאם מצוי במתחם הסבירות (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט אברהים בולוס):

העובדות: בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען התובע כי הנתבעת שלחה לו מסרונים פרסומיים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

נפסק: עיקר הסכם הפשרה בהסדרת ההפרה באמצעות שדרוג אופן הדיוור של הנתבעת לרווחתם של חברי הקבוצה, וגם גיבוש צעדים ופתרונות טכנולוגיים הכוללים הקמת מחלקה ייעודית שתספק לחברי הקבוצה שירות ייעודי בתחום בו עוסקת בקשת האישור וכן הקמת מוקד טלפוני ייחודי. הנתבעת התחייבה לחדול ממשלוח דברי פרסומת בניגוד לחוק ולשנות את נוסח ההודעות שהיא שולחת ואת טופס ההצטרפות לשירותיה. הנתבעת התחייבה לתרום סכום של 50,000 ש"ח לקרן תובענות ייצוגיות וכן לתת חבילות הטבה שונות.

קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה – האם הפרה הנתבעת את הוראות הדין בעצם משלוח ההודעות בנוסח שנשלח לתובע וחברי קבוצה אחרים. הסדר הפשרה, לאחר שתוקן, הוא ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. הנתבעת אוחזת בטענות הגנה כבדות משקל ומכאן נראה כי ההסכם משקף חלוקת סיכונים ראויה בין הצדדים. הפיצוי יינתן לקבוצה גדולה ואף תופסק שליחת הודעות למי שחדל מלהיות לקוח הנתבעת וקודמיה.

הסדר הפשרה הביא להגשמת הסעד העיקרי והוא תיקון מעשיה של הנתבעת, שהתחייבה לחדול מלשלוח דברי פרסומת לנמענים לגביהם אין הסכמה מפורשת בכתב. הדבר מגשים תכלית מרכזית של החוק בדבר אכיפת הדין והרתעה. גם היקף הפיצוי הינו סביר שכן המדובר הוא בנזק לא ממוני שכנטען נגרם לחברי הקבוצה שאיתורם נראה קשה ומספרם אינו ידוע כלל, הגם שנזק זה מטבעו קשה להערכה. הסדר הפשרה מצוי במתחם הסבירות. הגמול למבקש יהיה 35,000 ש"ח ושכר הטרחה לבאי-כוחו יהיה 110,000 ש"ח בתוספת מע"מ.