תא"מ 35467-06-18 קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2010) בע"מ נ' ניניו ואח'

אולי יעניין אותך גם

למיקומו הפיזי של העד אין רלבנטיות במישור החזותי (החלטה, שלום ת"א, השופט אילן צור):

העובדות: בקשת התובעת להעיד עד מטעמה באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference). העד הוא נהג הרכב מושא התובענה במועד התאונה. נטען כי העד משתף פעולה ומעוניין למסור עדות, אך מצבו הרפואי אינו מאפשר את הגעתו לדיון. התובעת הגישה מסמכים רפואיים המאששים את טענותיה. הנתבעים התנגדו לבקשה.

נפסק: תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אינן מתייחסות לאפשרות להעיד עדים באמצעות היוועדות חזותית ודרך המלך בעניין זה היא מתן עדות לפני בית המשפט. ואולם, בתקנה 72 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח-2018, קבע מחוקק המשנה הסדר בעניין. הרציונל והתנאים שנקבעו ביחס לגביית עדות בחו"ל, אינם שונים באופן מהותי מהרציונל והתנאים ביחס לגביית עדות בהיוועדות חזותית בישראל, כאמור בתקנות החדשות, שכן - למיקומו הפיזי של העד אין רלבנטיות במישור החזותי.

ביהמ"ש העליון קבע כי האמצעים הטכנולוגים הקיימים כיום מאפשרים התרשמות ישירה ופיקוח על עדותו של העד בזמן אמת, באופן שיש בו כדי למזער את החשש מפני היעדרה של התרשמות ישירה מהעד. נוכח כל האמור ובהיעדר נימוק מהותי ואף טכני מטעם הנתבעים, יהיה זה ראוי ונכון לאפשר מתן עדות בדרך זו של היוועדות חזותית.