בג"ץ 5746/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' הכנסת ואח'

אולי יעניין אותך גם

בג"ץ דחה את עתירת האגודה לזכויות האזרח ואח' נגד החוק להסמכת השב"כ (פסק-דין, בית המשפט העליון, השופטים פוגלמן, מזוז ווילנר):

העובדות: עתירה נגד חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020. העותרים טענו כי יש להורות על ביטול החוק, מן הטעם שהוא פוגע בזכויות יסוד באופן שאינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה.

נפסק: יש לדחות את העתירה על הסף מחמת אי-מיצוי הליכים. בעתירה קודמת שנמחקה הורה בג"ץ כי העותרים יוכלו להעלות טענות נגד החוק "בעתירה חדשה ולאחר מיצוי הליכים". העותרים אכן הגישו עתירה חדשה, אך זאת תוך התעלמות מהוראתו המפורשת של בית המשפט. יתרה מכך, ביום 20.8.2020, קודם להגשת עתירה זו, דחה בית המשפט עתירה אחרת נגד תוקפו של החוק [עניין בן מאיר - בג"ץ 5261/60], תוך שקבע כי "אין להלום אפוא הגשת עתירה נגד החוק, ימים ספורים בלבד לאחר קבלת הנוסח הסופי והמתוקן שלו בכנסת, בלא שקדמה לעתירה פניה כלשהי למשיבים". בנסיבות אלה אין לקבל את התעלמות העותרים מקביעה ברורה ומפורשת המורה על חובה למיצוי הליכים בטרם פניה לבית משפט זה בעתירה נגד החוק המתקן.