בג"ץ 5261/20 בן מאיר ואח' נ' הכנסת ואח'

אולי יעניין אותך גם

בג"ץ דחה עתירה נגד החוק להסמכת השב"כ (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים הנדל, מינץ ואלרון):

העובדות: עתירה בעניין חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020, המסמיך את השב"כ לעבד מידע טכנולוגי בתקופה של עד 14 ימים לפני מועד אבחונו של חולה במחלה, לצורך זיהוי אנשים שבאו עמו במגע קרוב. העותרים מבקשים להורות על ביטול החוק מחמת הפגיעה בפרטיות הגלומה בו.

נפסק: דין העתירה להידחות על הסף הן מחמת אי-מיצוי הליכים והן מחמת היעדר בשלות. הלכה היא כי טרם פנייה לבית משפט זה על העותר לפעול למיצוי הליכים אל מול הרשות המוסמכת הנוגעת בדבר, אחרת תידחה עתירתו על הסף. אין להלום ניסיון "להתכתב" עם רשויות השלטון דרך בג"ץ. חובת מיצוי הליכים שרירה וקיימת גם כאשר מדובר בעתירות חוקתיות הנוגעות לביטול חוקים או תקנות. 

אין להלום אפוא הגשת עתירה נגד החוק, ימים ספורים בלבד לאחר קבלת הנוסח הסופי והמתוקן שלו בכנסת, בלא שקדמה לעתירה פניה כלשהי למשיבים. לא למותר לציין כי אין בעצם הנוכחות בישיבות של ועדות הכנסת במסגרת הליכי החקיקה כדי להוות מיצוי הליכים. העותרים לא כללו בעתירתם התייחסות מעודכנת ורלוונטית לנוסח החוק המתוקן.