סע"ש 39590-01-16 ברון נ' פורטיס לאבס בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

התובע אינו זכאי לאופציות לאחר שנטל מחשב שכלל מידע סודי של מעסיקתו לשעבר (פסק-דין, אזורי לעבודה ת"א, השופטת עידית איצקוביץ):

העובדות: התובע טען בתביעתו כי הוא זכאי לקבל אופציות בנתבעת 2 במסגרת תוכנית אופציות לעובדים בהסכם עבודתו עם הנתבעת 1 (חברת תוכנה ישראלית). הנתבעות טענו כי התובע אינו זכאי למימוש האופציות בשל נסיבות סיום הסכם העבודה. הנתבעות טענו כי התובע עזב את מקום עבודתו והחזיק במחשב נייד של החברה שכלל מידע סודי, שהעתיק את תוכן המחשב, פירמט את המחשב, והשאיר חלק מהמידע בידיו. הנתבעות הגישו תביעה שכנגד בה טענו כי התובע מחזיק מידע סודי שלהן בניגוד לדין.

נפסק: התובע הפר את נהלי החברה ואת הסכם עבודתו. התובע נדרש לא להוציא את מחשבו מהמשרד, אך התובע עזב את המשרד ונטל עמו את המחשב הנייד שכלל מידע סודי. כאשר הוחזר המחשב לחברה הוא פורמט בצורה שלא ניתן לשחזר את המידע. כל תוכן המחשב הועתק למדיה חיצונית. לא ניתן לדעת אם כל תוכן המחשב אכן הוחזר למחשב לאחר הפרמוט.

החשדות נגד התובע בעניין ביצוע עבירות מחשב לא הוכחו ואף לא הטענות המקצועיות שהועלו כנגדו. ואולם, הוכח כי התובע פעל בניגוד להוראות מעסיקיו. התובע עזב את המשרד ללא רשות ולקח את ציוד החברה שכלל חומר סודי, לרבות קוד המקור של החברה. הוא סירב להשיב את הציוד מיד עם הדרישה לכך. הוא פירמט את המחשב ולצורך כך העתיק את כל החומר שהיה במחשב למדיה חיצונית, והחזיר למחשב חלק מהתוכן, לדבריו למעט פרטים אישיים. לאחר מכן התקין מחדש את מערכת ההפעלה.

התובע החזיר את המחשב וכלל הציוד שהיה ברשותו לחברה, אולם לא ניתן לדעת מה היה במחשב קודם לכן וכן לא ניתן לדעת אילו חומרים השאיר התובע בידיו. התובע פעל בניגוד להסכם העבודה. תוצאת ההפרות לעיל היא ביטול הזכות של העובד לרכוש אופציות או מניות בחברה. הזכות לרכוש אופציות מותנית בכך שלא יבצע התובע הפרות המנויות בהסכם העסקתו. התובע לא הוכיח את זכאותו לאופציות ודין תביעתו להידחות.

הנתבעות (התובעות שכנגד) הוכיחו גזל של סוד מסחרי המצדיק את חיוב התובע (הנתבע שכנגד) בפיצוי ללא הוכחת נזק. הקוד הסודי של הנתבעות היה במועדים הרלבנטיים בגדר סוד מסחרי, שכן הקוד הסודי הוא מידע המעניק יתרון מסחרי לבעליו. עצם החזקת המידע והקוד הסודי, כשלעצמה, אינה יכולה להעיד על שימוש שלא כדין שנעשה בו.

ואולם, הוכח כי התובע נטל את המחשב בו היה הקוד הסודי ללא הסכמת החברה ולכן הוכח שגזל סוד מסחרי והפר את הוראות חוק עוולות מסחריות, משלא נקט באמצעי הזהירות הנדרשים, כגון העתקת חומר מהמחשב תוך פיקוח של צד ג'. התובע יפצה את הנתבעות בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך 20,000 ש"ח וכן יישא בהוצאות בסך 10,000 ש"ח.