תא"ק 20708-02-20 בארד ואח' נ' דרלוק ואח'

אולי יעניין אותך גם

תחליף המצאה של תביעה באמצעות WhatsApp ודוא"ל (החלטה, שלום חדרה, הרשמת טלי מירום): 

העובדות: בקשת התובעים להורות על תחליף המצאה של כתב התביעה למשיבים (הנתבעים), בין היתר באמצעות WhatsApp, למספר שבאמצעותו התנהלה בעבר תכתובת עם המשיבים, וכן בדרך של משלוח דוא"ל לכתובת הנתבע 1.

נפסק: לא ניתן היה לבצע מסירה של כתב התביעה בדרך הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי. המבקשים נקטו את כל הצעדים הסבירים על-מנת לנסות ולבצע מסירה כדין של התביעה למשיבים, אך ללא הצלחה. לאור זאת, מן הראוי להורות על המצאת כתב התביעה באמצעות תחליף המצאה, לפי תקנה 498. לבית המשפט נתון שיקול דעת רחב לקבוע מהי "כל דרך אחרת" בה ניתן לבצע תחליף המצאה.

בשנים האחרונות, לאור ההתפתחות בתקשורת האלקטרונית-אינטרנטית והמעבר לשימוש בתקשורת זו כדרך תקשורת עיקרית, אין לשלול שימוש בדרך זו גם לצורך המצאת כתבי בי-דין, כדרך חליפית, מקום שהובהר כי לא ניתן לבצע את המסירה בדרכי ההמצאה הקבועות בתקנות [עניין ברוקרטוב - ע"א 1622/09]. 

האפשרות לאשר תחליף המצאה באמצעות דוא"ל ובאמצעות הוואטסאפ, מבוססת בין השאר על קיומה, לרוב, של היכולת לוודא האם הודעת הדוא"ל או הוואטסאפ התקבלו אצל הנמען. יש להיעתר לבקשה ולאפשר את המצאת כתב התביעה וההזמנה לדין למשיבים בדרכים לעיל. יש להשתמש בכלי מעקב לתיעוד מסירה וקריאה של ההודעה על מנת שזה יוצג בהמשך.