ת"ק 10224-06-16 זילברג נ' ינקו ואח'

אולי יעניין אותך גם

עו"ד המנהל הליכי ספאם בשם לקוחותיו רשאי לעיין בתיק בית המשפט (החלטה, תביעות קטנות ב"ש, השופטת עירית קויפמן):

העובדות: המבקש, עו"ד שאינו צד בתיק, ביקש לעיין בתיק בנימוק כי הוא מייצג מספר לקוחות אשר המשיבה 3 הפרה לכאורה בעניינם את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבים 1-2 הסכימו לבקשת העיון והמשיבה 3 התנגדה לה.

נפסק: דין הבקשה להתקבל. תקנה 4(א) לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג–2003, קובעת כי "כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט... ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין". הזכות לעיון נגזרת מעיקרון פומביות הדיון, המהווה עיקרון יסוד בשיטתנו המשפטית. לכן, ככלל, העיון מותר כאשר הגבלת העיון היא חריג לכלל האמור. 

מנגד, יש לבחון האם קיים איסור בדין לעיון בחומר המבוקש, וככל שאין איסור כאמור, נבחנים זכויות ואינטרסים אחרים אותם יש לשקול כגון הזכות לפרטיות, הגנה על שמו הטוב של אדם, הגנה על ההליך השיפוטי, סודות מסחריים וכיוצא בזה. ה מבקש נימק את בקשתו ולא הוכח כי יש בעיון בתיק כדי לפגוע במשיבה 3 פגיעה כלשהי. המשיבה 3 לא הרימה את הנטל המוטל עליה למנוע עיון בתיק, אשר התנהל בדלתיים פתוחות. ניתנה רשות עיון.