ת"צ 15112-08-18 בשן נ' חברת דואר ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

עמדת משרד התקשורת הובילה להסתלקות מתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה. בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, כאשר שיגרה מסרונים המפרסמים מיזם עסקי שלה, ללא הסכמת הנמענים. המשיבה טענה, בין היתר, כי אין מדובר בדבר פרסומת, אלא במסרונים תפעוליים שהם חלק מהשירות שניתן ללקוח. בין היתר הוגשה עמדת משרד התקשורת באשר לאופי המסרונים ששלחה המשיבה.

נפסק: לאחר שהוגשה עמדת הרגולטור הגיעו הצדדים לכדי הסכמה בדבר הסתלקות המבקש מההליך ובכך השכילו הצדדים להביא את התביעה לסיומה באורח מהיר ויעיל במינימום משאבים שיפוטיים. בקשת ההסתלקות מתקבלת. בנסיבות הענין אין לפסוק גמול ושכר טרחה למבקש ולבא-כוחו.