תא"מ 32289-06-19 ריטרסקי נ' קוד נדל"ן בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

פניה אישית ב-LinkedIn מנוגדת לחוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופט ישראל פת):

העובדות: התובע טען כי הנתבעים שלחו אליו דבר פרסומת באמצעות הרשת החברתית LinkedIn, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעים טענו כי ההודעה אינה מפרה את הוראות החוק, שכן מדובר בפניה ראשונית, אישית ויחידה, העומדת בתנאי החוק להודעה חד-פעמית. 

נפסק: ההודעה מושא התביעה מהווה הפרה של הוראות החוק. לא מתקיים החריג עליו הצביעה הנתבעת. מבלי להתייחס לשאלה האם התובע נחשב כבית-עסק, הרי שהחריג מתייחס להצעה להסכים לקבל דברי פרסומת. הפניה עצמה אינה יכולה לכלול פרסומת ואמורה להוות פניה ניטראלית שאינה כרוכה בפרסומת של המוצר או השירות שהשולח מבקש לפרסם. 

מדובר בפרסומת ולכן נדרשה הסכמתו המפורשת של התובע מראש וכן מתן זכות לשלוח הודעת סירוב. מטרת ההודעה היא לפרסם ולקדם את עסקי הנתבעים (דירות יוקרה במגדל שמשווק הנתבע). העובדה כי הנתבע כינה את ההודעה כ"עדכון", אין בה כדי לשלול מההודעה את אופיה הפרסומי. הנתבע לא הצליח להוכיח כי התובע הסכים לקבל את הפרסומת. הנתבעים יפצו את התובע ב-1,000 ש"ח וכן יישאו בשכ"ט עו"ד בסך 850 ש"ח והחזר אגרה בסך 374 ש"ח. העובדה כי מדובר בתובע "סדרתי" אין בה כדי לשמש לרועץ נגד התובע.