ת"א 39224-11-16 אלון נ' ויילר

אולי יעניין אותך גם

תביעת עורך בויקיפדיה נגד עורכת לשעבר (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת רונית פינצ'וק-אלט):

העובדות: תביעת לשון הרע. התובע, מורה לתנ"ך, מתנדב באתר ויקיפדיה העברית ונמנה על קהילת העורכים שלו. הנתבעת היא ד"ר להיסטוריה ובעבר נמנתה על קהילת העורכים בויקיפדיה. התובע טען כי הנתבעת ניהלה נגדו מסע הכפשה במסגרתו כינתה אותו ניאו-נאצי וכמי שמחזיק בעמדות פרו-נאציות. הנתבעת טענה כי יש לה ביקורת כנגד הפעילות באתר, שאיננה מקצועית דיה וכאשר חלק מעורכי האתר פועלים באופן דיקטטורי כלפי אחרים. חמשת פרסומי הנתבעת נשוא התביעה נעשו בפייסבוק, בהודעת דוא"ל למזכירות ביה"ס בו מלמד התובע ועוד. 

נפסק: אין מחלוקת כי הפרסומים נעשו על ידי הנתבעת וכי כולם למעט אחד פורסמו על אודות התובע. יש לבחון האם האמור בפרסומים מהווה לשון הרע. במדינת ישראל, מאז ומעולם, וגם היום, האמירות כי אדם הוא ניאו-נאצי, או מחזיק בדעות פרו-נאציות, יתקבלו על ידי האדם הסביר ככינויי גנאי מהחמורים ביותר הקיימים, ככאלה המעוררים כלפי אותו אדם סלידה, בוז ושנאה.

מדובר בלשון הרע והנתבעת לא הוכיחה כי מתקיימות לגביה ההגנות להן טענה (בהן הבעת דעה). מדברי הנתבעת עולה הטענה כי התובע הוא מוחק סידרתי של ערכי השואה ואנטישמיות, מתוך רצון למחוק את ההיסטוריה היהודית ומתוך רצון למחוק את היהודים. טענה עובדתית זו לא הוכחה כלל ועיקר. התובעת לא הוכיחה כי התובע הוא מוחק סדרתי של ערכי שואה ואנטישמיות והתעלמה בפרסומיה מהסיבה למחיקת ההרחבות שנעשו או החסימה של היכולת לערוך ערך, וכן מכך כי מדובר בחסימה לזמן קצר. העלמת עובדות אלו עיוותה את משמעות הדברים בעיני השומע או הקורא, וכמוהו כהטעייה ממש ביחס לעובדות שפורסמו.

למעשה, כעסה של הנתבעת יצא על כך שהיא נחסמה לעריכה באתר, וכדי לעקוף זאת ביצעה עריכה שלא באמצעות שמה באתר. כיוון שסגנון העורכים מוכר בעיקרו ליתר החברים, הוסרו גם עריכות אלה על ידי אנשים שונים באתר, וגם זאת אך ורק מהטעם שהנתבעת נחסמה לעריכה באתר ולא בשל תוכן הדברים שכתבה או התנגדות אידיאולוגית לדברים שכתבה. 

הנתבעת פרסמה פרסומי לשון הרע אודות התובע ולא עומדות לה איזו מההגנות על פי החוק. הנתבעת ביצעה את הפרסומים בכוונה לפגוע ובין היתר פעלה על מנת להשיג את המטרה של פיטוריו של התובע מעבודתו כמורה. הנתבעת תפצה את התובע ב-70,000 ש"ח וכן בשכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח.