סע"ש 79357-01-19 חי נ' ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר)

אולי יעניין אותך גם

המעסיקה תוכל לעיין במחשב ששימש את העובד, אך לא בהיסטוריית הגלישה שלו (החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת שגית דרוקר):

העובדות: בקשת הנתבעת למתן צו עיון במחשב. התובע הועסק בכפר הנוער שבבעלות הנתבעת, עד לפיטוריו. התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת בשל יחסי העבודה בין הצדדים. הנתבעת טענה כי ההחלטה לשקול את סיום העסקת התובע נבעה מתלונות תלמידים, שהעלו תמונה מדאיגה של חשד להתנהגות בלתי הולמת. 

נפסק: דין הבקשה להתקבל חלקית. הנתבעת טענה שיש להתיר לה לעיין במסמכים רלוונטיים להגנתה, המצויים ככל הנראה על מחשב שבבעלותה, ששימש את התובע בתקופת עבודתו. לטענתה המסמכים דרושים להוכחת טענותיה כי תלמידי הכפר נחשפו להיסטוריית גלישה באתרים פורנוגרפיים, תוך שימוש במחשב המשרדי של התובע, והיא מבקשת להגישם לבית הדין. התובע טוען כי הבקשה אינה עומדת במבחני הפסיקה וכי גילוי חומרים כלשהם במחשב לא יועיל לנתבעת, שכן לא יהיה בכך כדי להשמיט את טענת התובע כי פיטוריו נעשו שלא כדין. התובע טען שאין לנתבעת כל זכות לערוך עיון ושימוש בהיסטוריית הגלישה שלו. אין מדובר בבקשה למתן צו אנטון פילר, אלא למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי, שכן מדובר במסמכים המצויים במחשב השייך לנתבעת. התקנה הרלבנטית היא תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב–1991. הליך הגילוי והעיון נועד לאפשר דיון יעיל. בהתייחס למידת הרלוונטיות של המסמך המבוקש לצורך ההכרעה בשאלות שבמחלוקת, נקודת המוצא של הליך גילוי מסמכים ועיון בהם היא של גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת. 

בעניין איסקוב [ע"ע 90/08] התווה ביה"ד הארצי לעבודה כללים בנוגע לאופן עריכת האיזון בין זכות העובד לפרטיות במקום העבודה לבין זכות הקניין של המעסיק בכל הנוגע לשימושי מחשב בכלל ולתכתובות דוא"ל. יש להבחין בין תיבה מקצועית בבעלות המעסיק, המשמשת לצרכי עבודה ועל העובד נאסר לעשות בה שימוש לצרכיו הפרטיים; תיבה מעורבת בבעלות המעסיק, המשמשת הן לצרכי עבודה והן לצרכיו הפרטיים של העובד; ותיבת דואר חיצונית פרטית בבעלות העובד המשמשת לצרכיו הפרטיים. אין מדובר בתיבת דואר פרטית או מעורבת, אלא עיון במסמכים השמורים במחשב הנתבעת, שבבעלותה, ושנועד לשמש את העובד לצרכי עבודה. לכל היותר ניתן לראות בקבצים מעין "תיבה מעורבת" שבבעלות המעסיק, ואשר העובד רשאי היה לעשות בה גם שימושים אישיים, כל עוד אלו לא נאסרו. יש לאפשר לנתבעת לעיין במסמכים אלה הדרושים ורלוונטיים להגנתה. על מנת לאזן בין זכות הנתבעת לבין זכותו של התובע שלא יוגשו מסמכים שהם פרטיים ואישיים מטיבם, העיון במחשב ייעשה בנוכחות התובע וב"כ. לעניין הבקשה לעיין בהיסטוריית הגלישה של התובע, הגם שמדובר במחשב שהוא קניינה של הנתבעת, מדובר בפגיעה חמורה ונרחבת בפרטיות התובע ואין לאפשר זאת. אף בהתאם לפסיקה, תהא זו חדירה אסורה אל "המרחב הוו ירטואלי הפרטי" האישי והאינטימי של העובד, חדירה שאינה שונה במהותה מכניסה אסורה ל"מרחב פרטי פיזי" של העובד.