ת"צ 57852-10-19 בשן נ' די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ

אולי יעניין אותך גם

YES הפסיקה את המסרים הפרסומיים במערכת החיוג האוטומטית (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת איריס רבינוביץ ברון):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה (ספקית טלוויזיה רב ערוצית - YES). בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה מפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וזאת ביחס לשיחות טלפוניות שהיא מקיימת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, בהן מושמעים מסרים המהווים "דבר פרסומת". בבקשת ההסתלקות נטען כי התברר כי מדובר בשורת תקלות נקודתיות וחריגות שאינן משליכות על התנהלותה הרגילה של המשיבה.

נפסק: בית המשפט אישר את ההסתלקות. מהודעת ההסתלקות עולה כי השיחה שנערכה למבקש נבעה ממספר תקלות נקודתיות. ראשית, נחזה כי מדובר היה בשיחה שנערכה במועד הסמוך לסגירת המוקד ולכן לא היה נציג זמין בסמוך לה וכן כי ככלל, שיחות מסוג זה מתבצעות רק כלפי לקוחות שנתנו הסכמה פוזיטיבית לקבלת פניות מסוג זה. נתונים אלו מעוררים קושי בהגדרת היקף הקבוצה ומצמצמים את היקפה באופן המשליך על התאמת הנסיבות המתוארות למסגרת של תובענה ייצוגית. לנוכח ההתחייבויות שלקחה על עצמה המשיבה, אין עוד צורך לברר את התובענה במתכונתה הנוכחית ויש לקבל את בקשת ההסתלקות.

מבקשת ההסתלקות עולה כי הושגה תועלת ממשית לציבור. קובץ השמע הוחלף למוסיקה נטולת מסרים פרסומיים ומכאן שהופסקה השמעת המסרים הפרסומיים לנמענים. בנוסף, המשיבה התחייבה לדאוג ששיחות לנמענים לא ייערכו בסמוך לשעת סגירת המוקד, לערוך ריענון לנציגי המוקד ביחס לנוהל סימון הסכמה פוזיטיבית מלקוחות לקבלת פניות לאחר סיום התקשרות, וכן התחייבה המשיבה לערוך בקרה מעת לעת ביחס ליישום התחייבויותיה. ניתן לאשר את הסכמת הצדדים ביחס לגמול למבקש (3,510 ש"ח והחזר אגרה ששילם) ושכר טרחת ב"כ (37,000 ש"ח + מע"מ), שכן נחזה שההליך הייצוגי היה נחוץ לשם השגת תועלת ציבורית.