ת"ק 54640-12-19 אוהב ציון בע"מ נ' בובליל

אולי יעניין אותך גם

אין מקום לחייב את התובע בהוצאות, למרות שהגיש תביעת ספאם בלתי מוצדקת (החלטה, תביעות קטנות פ"ת, הרשמת מיכל בר):

העובדות: בקשת הנתבעת לחייב את התובע בהוצאות משפט. התובע הגיש נגד הנתבעת תביעה כספית בסך 1,000 ש"ח על משלוח מסרון בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובע פנה לשירות הלקוחות שלה וביקש במפורש לקבל דברי פרסומת. בסמוך להגשת כתב ההגנה ביקש התובע למחוק את התביעה ובהתאם ניתן פסק-דין המורה על המחיקה. 

הנתבעת טענה כי מדובר בתביעה מופרכת, אשר מיד עם קבלתה פנתה לתובע במטרה לייתר את ההליך, אך התובע עמד על טענותיו באופן שחייב את הנתבעת להגיש כתב הגנה תוך בזבוז זמן ומשאבים.

נפסק: אין להשית על התובע את הוצאות ההליך. התובע ביקש למחוק ההליך עוד בטרם התייצבו הצדדים לדיון ובכך הביא לחיסכון בזמן שיפוטי יקר. אמנם, הנתבעת נאלצה להשקיע זמן ומשאבים בהכנת כתב ההגנה, אולם פסיקת הוצאות במצב הדברים הנוכחי עלולה להרתיע תובעים מהגשת תביעות, גם מקום שמדובר בתביעה מוצדקת. הגם שבסופו של דבר הסתבר כי התובע ביקש לקבל דברי פרסומת מהנתבעת, יתכן כי הדבר נשתכח מהתובע, כך שאין לומר כי התביעה הייתה מופרכת על פניה, או כי הגשתה הייתה נעוצה בחוסר תום לב. הדברים מקבלים משנה תוקף מקום בו מדובר בהליך המתנהל לפני בית משפט לתביעות קטנות, בו הצדדים אינם מיוצגים ואינם מיומנים בהתנהלות דיונית.