ת"א 6972-01-16 נבו הוצאה לאור בע"מ נ' בורסי - חברה לספרי משפט בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

התובעת הסכימה להשמטת פרטיה מכריכות הספרים המוצגים למכירה בחנות המקוונת (פסק-דין, מחוזי י-ם, השופטת חגית מאק-קלמנוביץ):

העובדות: התובעת (נבו) והנתבעת (בורסי) הן חברות העוסקות, בין היתר, בהוצאה לאור של ספרי משפט. הנתבע הוא בעליה של הנתבעת. עניין התביעה בספרים בהוצאת נבו שנמכרו בחנות המקוונת של בורסי, על-ידי הצגת כריכת הספרים, כאשר שם ההוצאה לאור והלוגו של נבו נמחקו. בנוסף, הוטבע על כריכות הספרים סימן מים של כתובת אתר האינטרנט של בורסי. הנתבעים ביצעו פעולות אלו במודע ועל מנת לכוון את רכישת הספרים המוצגים באתר מהנתבעת בלבד. לטענת נבו, הצגת הספרים באתר (115 במספר), תוך הסרת מאפייני הזיהוי של נבו, נעשתה שלא כדין וגרמה לה נזקים שונים.

נפסק: התובעת והנתבעת הן חברות המקיימות ביניהן קשרים עסקיים מזה שנים רבות, תחילה בחנות הפיזית ועם הקמתה גם בחנות המקוונת. הצדדים לא התקשרו בחוזה מפורט בכתב. אולם, גם ללא מסמך כזה, מתקיימת ביניהם מערכת יחסים חוזית. השאלה אם הנתבעים היו רשאים לפעול כפי שפעלו צריכה להיות מוכרעת בראש ובראשונה על פי דיני החוזים. בשאלת מתן הסכמתה של נבו להצגת ספריה באתר ללא שם ההוצאה, יש לקבל את טענת בורסי בדבר הסכמה שהושגה בין הצדדים בנוגע להשמטת פרטיה של התובעת מכריכות הספרים המוצגים למכירה בחנות המקוונת. בנוסף, התובעת הביעה את הסכמתה לשינויים ולהוספת כתב המים בהתנהגות, כאשר במשך 14 שנות פעילות משותפת לא הביעה מעולם התנגדות לאופן הצגת הספרים, על אף שנציגיה היו בודקים לעיתים במסגרת עבודתם את הצגת ספרי נבו המוצגים בחנות המקוונת של הנתבעת.

קיים שוני מהותי בין השמטת שם ההוצאה לאור, כך שכריכת הספר הנראית באתר נחזית ככריכה המקורית אך אינה זהה לה, לבין הוספת כתב המים, אשר ניכר כי הוא מהווה תוספת של האתר ואין בה שינוי של המראה המקורי של כריכת הספר. יש לדחות את התביעה בכל הנוגע להוספת כתב המים. הקביעה שמדובר במעשים שנעשו בהסכמה שוללת למעשה כל עילת תביעה, הן חוזית, הן נזיקית, והן מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט. באשר להפרת זכויות יוצרים, נבו לא הוכיחה כי בידיה הזכויות ליצירות הספרותיות עצמן, ולפיכך הדיון בזכויות היוצרים נוגע אך לנושאים הצדדיים של פגיעה בזכויות בכריכות הספרים, בתמציות ובחומר השיווקי שהופיע בחנות המקוונת. גם לגבי אלה לא הוכח כי הזכויות בהן נתונות לנבו, ולפיכך לא הוכחה זכותה לתבוע בגין הפרת זכויות יוצרים. התביעה נדחתה. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסך 40,000 ש"ח.