ת"ק 61503-05-19 ריכטר נ' 911 פי סי פתרונות תוכנה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אתר שמכר תוכנת אנטי-וירוס יפצה רופא שיניים שהתוכנה גרמה נזקים למחשבי מרפאתו (פסק-דין, תביעות קטנות חדרה, השופטת רקפת סגל מוהר):

העובדות: תביעה להשבה ופיצוי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש בתוכנת אנטי-וירוס. התובע הוא רופא שיניים, בעל מרפאה ובה 3 עמדות מחשב. התובע רכש באתר הנתבעת תוכנת אנטי-וירוס של "קספרסקי", תמורת 199 ש"ח. התובע טען כי בעקבות התקנת התוכנה במחשביו, בהם מצוי המידע הדרוש לתפעול המרפאה, התקלקלו כל מחשבי המרפאה ונגרמו לו נזקים כספיים (לרבות עלות טכנאי). הנתבעת טענה, בין היתר, כי התוכנה שרכש התובע אינה יכולה לגרום לנזקים שנטען כי נגרמו,  ואף הפנתה לתקנון האתר בו נקבע כי אינה אחראית וכי תפקידה של מתווך בלבד בין התובע ליבואן.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. התובע הצליח לשכנע, במידה הנדרשת לצורך הליך זה, כי היתה זו תוכנת האנטי-וירוס שרכש אצל הנתבעת, שגרמה לתקלות שארעו במחשבים שבמרפאתו, ככל הנראה בשל העדר ההתראה שאמורה היתה להופיע לאחר ההתקנה ולא הופיעה, בעוד שהנתבעת לא עשתה דבר לשם סתירת אפשרות זו. 

התוכנה הנדונה ככל הנראה הופצה על-ידי חברת פאוור תקשורת בע"מ, ושווקה בין השאר גם על-ידי הנתבעת, אלא שזו לא הגישה הודעת צד ג' כפי שהיא יכולה וצריכה הייתה לעשות, וטענתה בדבר התקנון שאותו אישר התובע במהלך ביצוע הרכישה, נותרה באוויר ולא הוכחה. מאחר שהתובע לא הוכיח את כל הנזקים להם טען, אלא רק את חלקם, יש לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנתבעת להשיב לתובע סך של 199 ₪ ששילם לה בעד התוכנה וכן לפצותו בסכום ששולם לטכנאי מטעמו – 870 ₪, בתוספת הוצאות בסך 400 ₪ ובסה"כ 1,469 ₪.