ת"ק 40145-09-19 ישראל נ' מגדל דוד - המוזיאון לתולדות ירושלים (ע"ר)

אולי יעניין אותך גם

ראוי שלאדם תהיה זכות כלפי צדדים שלישיים בביטויים שתרם לחברה, אף אם הביטויים נולדו בחטא (פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשם אהרן אורנשטיין):

העובדות: התובעת צילמה תמונה של דף עליו כתבה המשוררת נעמי שמר ז"ל את טיוטת הבית האחרון של שירה "ירושלים של זהב". התובעת העלתה את התמונה לאתר "ויקישיתוף". תנאי השימוש של האתר מאפשרים שימוש ללא תשלום בתמונות שהועלו אליו, בתנאי שיינתן קרדיט לצלם. הנתבעת, עמותה ללא כוונת רווח המפעילה את מוזיאון מגדל דוד, פרסמה את התמונה באתרה ללא מתן קרדיט לתובעת. הנתבעת הסירה את התמונה בעקבות מכתב התראה ששלחה לה התובעת.

נפסק: דרישת המקוריות להכרה בזכות יוצרים לפי סעיף 4 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, כוללת בחובה את המבחנים המצטברים של השקעה ושל יצירתיות. נדרשת השקעה ויצירתיות במידה מינימאלית לשם הכרה בזכות. התובעת הוכיחה במידה הנדרשת כי היא זו שצילמה והעלתה את התמונה לאתר "ויקישיתוף". התובעת השקיעה מזמנה וממרצה כדי לצלם את התמונה ולהעלותה לאתר "ויקישיתוף". זאת אף אם ההשקעה לא הייתה רבה, שהרי כתב היד הופיע בתערוכה שהתקיימה בספרייה הלאומית. אכן, בתמונה שצילמה התובעת אין רמה גבוהה של יצירתיות, אולם גם בחירה לצלם את כתב היד משקפת את אישיותה או את טעמה האישי של התובעת.

השאלה אם יצירת התובעת מפרה זכויות יוצרים של אחרים, אינה רלוונטית בהכרח לשאלה אם הנתבעת הפרה את זכויות היוצרים של התובעת בתמונה, אם כי היא תהיה רלבנטית לקביעת סכום הפיצוי. אף אם התובעת הפרה זכויות יוצרים, ונראה שאכן כך היה משום שהתובעת הייתה צריכה לפנות לספרייה הלאומית וליורשי נעמי שמר ז"ל בטרם העלתה את התמונה לאתר, אין הדבר משחרר את הנתבעת מחובת פיצוי התובעת. ראוי שלאדם תהיה זכות כלפי צדדים שלישיים בביטויים שתרם לחברה, אף אם הביטויים נולדו בחטא.

בדומה, אף אם התובעת הפרה את כללי השימוש באתר "ויקישיתוף", אין הדבר שולל את הפרת זכות היוצרים של התובעת. משעה שהנתבעת עשתה שימוש בתמונה שהועלתה לאתר, היא מחויבת בתנאי הרישיון כלפי בעלי הזכויות בתמונה. יש לדחות את טענת הנתבעת כי הזכות הכלכלית לא הופרה. אמנם תנאי השימוש באתר "ויקישיתוף" דורשים רק מתן קרדיט, אולם אין במתן אפשרות השימוש כדי לאיין את הזכות הכלכלית. יש לפסוק לתובעת סכום מינימלי. הנתבעת תפצה את התובעת ב-1,000 ש"ח בצירוף הוצאות בסך 250 ש"ח.