ת"פ 44871-12-17 מדינת ישראל נ' ביטון

אולי יעניין אותך גם

האינטרנט מאפשר למארגני ההימורים להגיע אל ביתם של מספר בלתי מוגבל של מהמרים (גזר-דין, שלום ראשל"צ, השופט עמית מיכלס):

העובדות: הנאשם הורשע (לפי הודאתו במסגרת הסדר טיעון), בריבוי עבירות של ארגון הגרלות והימורים אסורים בצוותא (סעיף 225 לחוק העונשין), החזקת מקום להימורים או הגרלות בצוותא (סעיף 228 רישא לחוק), קשירת קשר לעשות עוון, ועשיית פעולה ברכוש אסור בצוותא. הנאשם, יחד עם אדם נוסף, ארגנו וניהלו הימורים על תוצאות משחקי ספורט באינטרנט וכן ניהלו דירות הימורים בהן התקיימו משחקים אסורים. הצדדים עתרו במשותף להשית על הנאשם 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודת שירות וקנס ששיעורו יקבע על ידי ביהמ"ש.

נפסק: התכלית העומדת ביסוד האיסור על הימורים ומשחקים אסורים היא תכלית ערכית, המבוססת על ההכרה שאדם צריך להתפרנס מעבודה או ממשלח יד לגיטימיים, ולא על דרך של התעשרות מהירה התלויה בגורל. תכלית נוספת היא מניעת התמכרות להימורים. תכליות אלו נכונות, אף ביתר שאת, ביחס להימורים מקוונים [עניין עובד - ע"פ 6889/11]. חומרה נוספת נלמדת מכך שהנאשם הלבין הון בסכומים משמעותיים. 

ביהמ"ש העליון קבע שישנה חשיבות להטלת ענישה מחמירה ומרתיעה בעבירות אלה ובסיוע להן, גם שעה שהעבריינים הם אנשים נורמטיביים ביסודם ונטולי עבר פלילי. במקרה זה מידת הפגיעה בערך המוגן הינה גבוהה, זאת בשים לב לסכומי הכסף הגבוהים אותם גלגלו הנאשם וחברו, המעידים על הצלחת העסק והנגשתו למהמרים רבים או, לחלופין, הלמהמרים כבדים, כל זאת לאורך זמן ממושך ובמספר דרכים.

הצדדים הגיעו להסכמה עונשית הרחוקה מאוד מאמות המידה המחמירות שנקבעו בפסיקה, בהיותה נעדרת רכיב של מאסר בפועל. עונש זה סוטה סטייה משמעותית ממתחמי הענישה הנוהגת לעבירות מסוג זה. הטעם המרכזי שניתן לעמדה העונשית המקלה, היה מצב בריאותו של בנו של הנאשם. אולם, חרף מצבו הרפואי של הבן, קיים קושי של ממש לאמץ את רמת הענישה שהוצגה במסגרת הסדר הטיעון ויש להחמיר בעונש. לצד זאת, נוכח ההלכה לפיה בתי המשפט יחרגו מהסדרי טיעון רק במקרים נדירים וחריגים, יש לחרוג מההסדר באופן מידתי.

הנאשם ירצה עונש מאסר בעבודות שירות למשך 8 חודשים ומאסר על תנאי למשך 10 חודשים. מטרת מעשיו של הנאשם הייתה השגת רווח כלכלי משמעותי בתוך פרקי זמן קצרים, מבלי להתחשב בנזק שנגרם למהמרים ולמשק הישראלי. על הנאשם הוטל קנס כספי של 100,000 ש"ח. בנוסף, הורה ביהמ"ש על חילוט רכוש בהיקף של מיליוני שקלים.