תב"כ 25/23 לשם נ' פייסבוק אינק ואח'

אי די בהעלאת תיאוריות קונספירציה על השפעה על בוחרים בפייסבוק (החלטה, ועדת הבחירות המרכזית, השופט ניל הנדל):

העובדות: עתירה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. העותר טען כי ראש הממשלה וחברת פייסבוק מבצעים עבירה של שוחד בחירות וביקש כי יינתן צו מניעה למנוע ביצוע עבירה זו. 

נפסק: העותר לא הציג בעתירתו תשתית כלשהי, עובדתית או משפטית, ולו כזו המאפשרת לבחון ולהתייחס לטענותיו ברמה ראשונית. כל שהוצג הוא טענות כלליות לפיהן המשיבים מפיצים יחד באופן מתוחכם תיאוריות קונספירציה שונות במטרה להשפיע על בוחרים. אין די בהעלאת טענות כלליות מעין אלה, בלי להציג תשתית כלשהי. העתירה אינה מלמדת מה התשתית הקונקרטית שבבסיסה והיא מסולקת על הסף.