ת"צ 61900-03-17 מעין - התנועה להגברת האכיפה האזרחית, ע"ר ואח' נ' המרכז הישראלי ל.ע. ברשת בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופט טל חבקין):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. עניין התובענה במשלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובעת 1 היא עמותה הפועלת להגברת האכיפה האזרחית במקרים של הפרת הדין והגנה על זכויות הפרט והציבור, בין השאר באמצעות הגשת תובענות ייצוגיות. התובע 2 עומד בראש העמותה והוא שקיבל את הפרסומות נשוא התביעה האישית. הנתבעות הן חברה מסחרית (המתמחה בהקמת עסקים ברשת ובשיווק עסקים קטנים) ובעלת השליטה בה.

בבקשת האישור, שאושרה על-ידי ביהמ"ש בהחלטה מיום 2.9.2019, התובעים טענו כי הנתבעות שולחות הודעות פרסומת באמצעות הפקסימיליה ובאמצעים נוספים, לרשימת נמענים כללית, מבלי שהנמענים נתנו הסכמתם לכך ומבלי שניתנה להם אפשרות להסיר עצמם מרשימת התפוצה. ביהמ"ש קבע כי עלה בידי התובעים להציג ראיות לכאורה ולפיהן הנתבעות שולחות ספאם בניגוד לחוק.

נפסק: לאחר ההחלטה בבקשת האישור הצדדים באו בדברים במטרה לבחון אם יש מקום להגיע להסכמות שייתרו את ניהול התובענה. הצדדים פנו במשותף לאשר הסדר פשרה והסכימו כי הנתבעת 1 תעמיד לרשות התובעת 1, והציבור בכללותו, תוכנת תוסף להנגשת אתרי אינטרנט לבעלי מוגבלויות ששוויה למשתמש הוא 2,300 ש"ח. חברי הקבוצה יוכלו לפנות בדוא"ל בטענה שקיבלו הודעת ספאם מהנתבעת ויהיו זכאים לפיצוי בסך של 20 ש"ח לכל הודעה שיוכיחו, בסכום שלא יעלה על 200 ש"ח לפונה. הצדדים המליצו לביהמ"ש לאשר שכ"ט בסך 37,500 ש"ח וגמול בסך של 10,000 ש"ח.

ביהמ"ש סבר כי ההסדר מעורר קשיים במספר מישורים ובסיוע ביהמ"ש הסכימו הצדדים על תיקון ההסדר כך שהתובעת תשלם פיצוי בסך 300 ש"ח להודעה לכל אחד מחברי הקבוצה שיפנה בתקופה של שנה ויוכיח שקיבל ממנה הודעת ספאם, עד סך של 2,000 ש"ח לפונה ובסה"כ סכום הפיצוי לכל הפונים יעמוד על תקרה של 40,000 ש"ח. ככל שלא תהיינה פניות לפיצוי או שלא יאושר פיצוי לפי מנגנון הבירור שנקבע, בסכום כולל העולה על 20,000 ש"ח, הנתבעות ישלמו את היתרה שלא שולמה כפיצוי לקרן תובענות ייצוגיות. 

הוסכם גם על פרסום במימון הנתבעות ופניה יזומה למי שהגיש תובענות ספאם שנמחקו נגד הנתבעות. הצדדים המליצו על שכ"ט בסך 30,000 ש"ח + מע"מ ועל גמול מיוחד לתובעות הייצוגיות בסך של 4,000 ש"ח. ההסדר שגובש הוא ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. ממילא כבר נקבע כי הבקשה עומדת בתנאים לאישור תובענה ייצוגית. סיום בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. 

הנתבעת 1 היא עסק קטן יחסית, שהיקף הספאם שביצע אינו ברף הגבוה, ולכן גם הנזק הציבורי שנגרם ממנו אינו רב. הואיל ומטרתו העיקרית של חוק הספאם היא להרתיע, אך לא להעניש, דומה שעלות ניהול ההליך וכן סכום הפיצוי הכספי שנפסק לטובת הקבוצה, נותנים יחד מענה סביר לתכלית ההרתעה.