ת"ק 36389-09-19 פרידמן נ' מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הודעה בדבר פגיעה בכיסוי ביטוחי היא הודעת עדכון ושירות ולא דבר פרסומת (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, הרשמת טל כהן אלימלך):

העובדות: התובע, מנתח פלסטי במקצועו, טען כי הנתבעת שלחה לו דברי פרסומת בהודעות SMS, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, גם לאחר משלוח הודעת סירוב. הנתבעת טענה כי אין מדובר בדבר פרסומת, אלא בהודעות בדבר פגיעה צפויה בכיסוי ביטוחי, לאחר שהופסקו הפקדות לקרן הפנסיה אליה הצטרף התובע. 

נפסק: דין התביעה להידחות. מסקנות בתי המשפט בעניין בן עטר [רת"ק 56184-09-16] ובעניין בן-עמי [רת"ק 42578-11-16] יפות גם למקרה דנן. ההודעות ששלחה הנתבעת נועדו לתזכר את התובע כי ישנה פגיעה בכיסוי הביטוחי שלו כעמית בקרן הפנסיה ולכן היא מצרפת להודעה קישור בנושא זה על מנת שהתובע ידע את זכויותיו. לא מדובר בדבר פרסומת לפי החוק, אלא בהודעת עדכון ושירות ששלחה הנתבעת לעמיתיה בהתאם לחובות המוטלות עליה בדין. הודעות אחרות נועדו ליידע את התובע על שינויים בקרן הפנסיה שלו ועוד. 

נראה שלפי הסיפא של ההודעות ישנו חלק שיווקי בהודעות ובו הנתבעת מציעה שהתובע יבדוק את ההצעה הנגדית שלה להמשך החזקת קרן הפנסיה אצלה, אך הפסיקה קבעה כי הודעות המכילות אלמנט שיווקי אינן נכנסות בגדר "דבר פרסומת" במשמעו בחוק התקשורת. אף אם קיים אלמנט שיווקי כלשהו בחלק מההודעות שנשלחו למבקשים, נראה כי אין למנוע מקופת הגמל לבצע פרסום של השירותים הניתנים על ידה, והכל מתוך מטרה לחשוף את הלקוחות שלה למעמדם בקרן הפנסיה וזכויותיהם. אין נפקות אם נשלח הודעת הסרה, שכן אין מדובר בהודעות פרסומת וחוק הספאם אינו חל על ההודעות שנשלחו. התביעה נדחתה. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 600 ש"ח.