ת"ק 46961-09-19 חיון נ' הודיס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

המילים "בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת" מתייחסות לאופן משלוח ההודעה ולא לכתובת אליה יש לשלוח אותה (פסק-דין, תביעות קטנות רמלה, הרשמת אביגיל פריי):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו 26 הודעות פרסומיות תוך הפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי היא פועלת בהתאם לחוק, כי התובע נרשם לקבלת דוא"ל פרסומי באתרה, וכי בקשות ההסרה ששלח נשלחו בהודעה חוזרת לכתובת המייל ממנו נשלחה הפרסומת ולא לכתובת הדוא"ל שצוינה בפירוש בהודעה.

נפסק: התובע הצטרף במודע ונתן את הסכמתו לקבלת דוא"ל פרסומי מהנתבעת. כל טענותיו בעניין זה בכתב התביעה היו כדי לזרות חול בעיני ביהמ"ש, על-מנת ליצור מצג של נתבעת הבוחרת לפעול במפגיע בניגוד לדין וזאת בחוסר תום לב. הבדיקה תתמקד בשאלה האם הנתבעת פועלת לפי החוק בעניין ההסרה מרשימת הדיוור.

סעיף 30א(ד) לחוק קובע כי משניתנה הסכמת התובע לקבלת דיוור פרסומי, הודעת ההסרה צריכה להיעשות בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת. התיבה "בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת" מתייחסת לאופן משלוח ההודעה ולא לכתובת אליה יש לשלוח אותה. מקום בו נשלחה הפרסומת בהודעת דוא"ל, המבקש הסרה יכול לעשות כן במשלוח הודעת דוא"ל. אולם, מקום בו המפרסם מציין מפורשות בדבר הפרסומת מהי כתובת הדוא"ל אליה יש לשלוח את בקשת ההסרה, לא ניתן לקבוע כי משלוח הודעה לכתובת מייל שונה ואי בדיקתה של אותה תיבה ביחס לבקשות הסרה מהווה הפרה של חוק התקשורת.

התובע לא הבהיר מדוע בחר שלא לפעול בהתאם לאחת מדרכי ההסרה שניתנו על-ידי הנתבעת ומדוע בחר לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת שכלל לא צוינה ככתובת לקבלת הודעת הסרה. התביעה נדחתה.