ת"א 58450-09-17 גל ואח' נ' ניו לינקס דירקטוריז בע"מ

התובעים הם ש"שברו את הכלים" ועליהם לשלם עבור פיתוח האפליקציות (פסק-דין, שלום ת"א, השופט יאיר דלוגין):

העובדות: תביעה כספית להשבת כספים ששילמו התובעים עבור פיתוח אפליקציית מסרים ולנזקים שנגרמו להם לטענתם. הנתבעת הגישה תביעה שנכגד לתשלום יתרת התמורה עבור הפיתוח. התובעים, שני אחים, הגו רעיון לאפליקציית מסרים ופנו אל הנתבעת, חברת תוכנה ותיקה שעוסקת בעיקר בפיתוח אפליקציות.

נפסק: לא עלה בידי התובעים להוכיח כי הם זכאים להשבת הסכומים ששילמו או לפיצוי כלשהו. מנגד, יש לקבל את התביעה שכנגד. לא הוכח כי הנתבעת לא סיפקה את האפליקציות שהתחייבה לספק ולא הוכח כי אלה סופקו באיחור. מנגד, הוכח כי התובעים "שברו את הכלים", ניתקו מגע וביטלו את ההסכם בטרם עת, תוך הפרת ההסכם למעשה, ומבלי שנתנו לנתבעת הזדמנות כלשהי להבין מדוע הם אינם מצליחים לטענתם להפעיל את גרסת האנדרואיד של האפליקציה (אשר בסמוך לביטול ההסכם על-ידם הועברה אליהם והנתבעת הצליחה להפעילה כשורה, ומבלי שאפשרו לנתבעת לבצע תיקונים כאלה ואחרים בגרסת האייפון של האפליקציה, שלא הוכח כי היו מהותיים ואשר ממילא קיומם אינה מהווה הפרת ההסכם מצד הנתבעת).

לא הוכח קשר סיבתי בין אי המצאת מסמך האפיון ולבין ביטול ההסכם על ידי התובעים. גם לא הוכח כי אי הכנת מסמך האיפיון פגע במילוי התחייבות הנתבעת לפתח את האפליקציה. הוכח כי חרף אי המצאת מסמך האפיון, התובעים המשיכו לשתף פעולה עם הנתבעת בכל הדרוש לפיתוח האפליקציה ואף שילמו כאמור עבור גרסת האיפון של האפליקציה את הסכום הנדרש ואף המשיכו לבצע את ההסכם עד לקבלת גרסת האנדרואיד של האפליקציה, שהיווה למעשה סיומו של ההסכם. התובעים (הנתבעים שכנגד) ישלמו לנתבעת (התובעת שכנגד) סך של 37,440 ש"ח וכן שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ש"ח.