ת"א 58844-01-16 מועצה מקומית מג'דל שמס ואח' נ' ג'והרי ואח'

אולי יעניין אותך גם

תביעת לשון הרע שעניינה בפרסומים בפייסבוק נגד המועצה המקומית מג'דל שמס ובכיריה (פסק-דין, שלום צפת, השופטת מיכל ברלינר לוי):

העובדות: תביעת לשון הרע בגין פרסומים בפייסבוק. התובעת 1 היא המועצה המקומית מג'דל שמס והתובעים 2-5 הם בעלי תפקידים בה. הנתבע 1 הוא עו"ד והנתבע 2 הוא עיתונאי, שניהם תושבי היישוב. הנתבע 1 הגיש בשם הנתבע 2 עתירה לבג"ץ (שנדחתה), בה עתר להחלפת התובע 2 (יו"ר המועצה). עניין התביעה הנוכחית בפרסומים שונים בפייסבוק שביצעו הנתבעים כלפי התובעים.

נפסק: דין התביעה להתקבל. גם פרסומים במרשתת ובפייסבוק כפופים לאיסורי לשון הרע, בשינויים המחויבים. הפרסום הראשון של הנתבע 1 מהווה לשון הרע ביחס לכל התובעים והפרסום השני מהווה לשון הרע ביחס לתובעים 1 ו-2. פרסום אמירות בעלות גוון פלילי בדבר "מעילה" בהיקף נרחב, "אונס כספי ציבור", כמו גם הקשר הדברים המרמז על עשיית מעשים חמורים כ"קניית נכסים מדם התושבים" - מהווה לשון הרע העלול להשפיל את התובעים, לעשותם מטרה לשנאה, לבוז או ללעג וכן לפגוע במשרתם הציבורית.

שיתוף הפרסום הראשון של הנתבע 1 על-ידי הנתבע 2 מהווה לשון הרע ביחס לתובעים כולם. הנתבע 2 שיתף את הפרסום הראשון והוסיף לו תגובה מטעמו, בה, בין היתר, הוקיר תודה לנתבע 1. בראי הקביעה ביחס לפרסום הראשון, יש להכיר באחריותו של הנתבע 2 לשיתוף הכולל אמירות בוטות והמייחס לתובעים מעשים חמורים, כמעילה במיליוני שקלים. הפרסום הנוסף של הנתבע 2 ביחס לתובע 2 מהווה אף הוא לשון הרע.

נדחו כל טענות הנתבעים ביחס להגנות העומדות להם מכוח החוק. באשר לפיצוי - בהינתן שמדובר באנשי ציבור; משביחס לחלק מן התובעים שמם לא אוזכר בפרסומים באופן מפורש; ובשים לב שלכל אחד מן הנתבעים מיוחסים פרסומים בודדים כשעסקינן בפרסום ברשתות חברתיות - פסיקת פיצויים בסכום הנתבע עשויה להוות אפקט מצנן של השיח הציבורי, מעבר לנדרש. הדברים נכונים ביתר שאת לעניין התובעת 1 היא המועצה. באשר לשיתוף הפרסום הראשון על-ידי הנתבע 2, יש להתחשב שמדובר בחזרה על מה שכבר נאמר.

הנתבע 1 ישלם לכל אחד מהתובעים פיצוי בסך 4,000 ש"ח עבור הפרסום הראשון (סה"כ 20,000 ש"ח) ופיצוי נוסף בסך 4,000 ש"ח לכל אחד מהתובעים 1-2, עבור הפרסום השני (סה"כ 8,000 ש"ח). הנתבע 2 ישלם לכל אחד מהתובעים פיצוי בסך 2,000 ש"ח עבור שיתוף הפרסום הראשון (סה"כ 10,000 ש"ח) ופיצוי נוסף בסך 2,000 ש"ח לתובע 2 עבור הפרסום השלישי. הנתבעים ישלמו לתובעים הוצאות בסך 10,000 ש"ח, ביחד ולחוד. הנתבעים יפעלו לאלתר להסרת הפרסומים מדף הפייסבוק. בשים לב לחלוף הזמן ממועד הפרסומים אין להיעתר לסעד הנתבע שעניינו פרסום הודעת תיקון.