ת"א 31010-09-16 עקל נ' קליין

אולי יעניין אותך גם

תביעת מזמינת שירות להקמת אתר וקידומו ברשת (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: תביעת מזמינת שירות להקמת אתר וקידומו ברשת. התובעת טענה, בי היתר, כי נאלצה לבטל הסכמים בין הצדדים בשל הפרות יסודיות מצד הנתבע. הנתבע טען, בין היתר, כי האיפיון שנתבקש שונה ממה שסוכם, לרבות כמות הביטויים שביקשה התובעת לקדם. בית המשפט מינה מומחים מטעמו ביחס לנושאים השנויים במחלוקת בין הצדדים. 

נפסק: השאלה המרכזית היא האם התובעת ביטלה כדין את ההסכם בין הצדדים והאם היא זכאית לפיצוי והשבה בגין הפרת ההסכם הנטענת. המומחה קבע שהנתבע הציג לתובעת חוזה ראשוני להקמת אתר, שהוא לקוי ובעייתי ביותר, שלא סיפק רצון התובעת, כאשר ברור כי כל אחד מהצדדים ראה מציאות שונה והתכוון לדברים אחרים. המומחה קבע שהנתבע התרשל בהבנת דרישות התובעת ובכל תהליך הכנת החוזה. ממצאי המומחה לא נסתרו. האחריות על ניסוח חוזה שאמור לבטא את רצונות הצדדים מונחת על ספק השירותים. הנתבע כשל בעניין זה. אולם, המומחה עמד על כך שבן זוגה של התובעת בקיא ובעל ידע בתחום, ומסקנה זאת תאמה גם את התרשמות ביהמ"ש. מסקנת המומחה כי לצדדים אחריות משותפת להיעדר התאמה בין ההסכם הראשון ובין רצונות הצדדים נטועה היטב בראיות. התובעת ניסתה בפועל לקדם ביטויים בהיקף שחרג מהוראות ההסכם, אולם הנתבע לא סרב לכך באופן ברור ומידי. גם בשלב קידום האתרים, לצדדים הייתה אחריות משותפת לאופן בו בן זוגה של התובעת מנסה לקדם ביטויים בהיקף העולה על זה שהוסכם, אולם הנתבע אינו דוחה ניסיונות אלה מיד ומפורשות.

לא היה מקום לבטל ההסכם בגלל כמות הביטויים, אולם התנהלות הנתבע גרמה לכך שבן זוגה של התובעת פיתח ציפיות לקבל מוצר שהמומחה קבע כי עלותו גבוהה עשרות מונים מהסכום שסוכם. גם אם יש ספק לגבי התשובה לשאלה אם ההסכם בוטל כדין, אין מקום לפסוק פיצוי למי מהצדדים בגלל ביטול ההסכם. התוצאה הצודקת בשים לב שחלק מהתמורה שולם, היא פסיקת השבה לתובעת לגבי חלק מהסכום ששילמה. לנוכח התוצאה לפיה לשני הצדדים אחריות להפסקת ההתקשרות, אין מקום לשלול מהתובעת את מלוא התמורה, אלא מחצית בלבד. הנתבע ישלם לתובעת סך של 19,527 ש"ח.