ת"ק 42531-12-18 פרייפלד נ' עמותת עטרת עובדיה ואח'

אולי יעניין אותך גם

ביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה בתביעת ספאם (החלטה, תביעות קטנות חיפה, הרשמת יפעת שקדי שץ):

העובדות: בקשה לביטול פסק-דין שניתן במעמד צד אחד. המשיב הגיש נגד המבקשים תביעה כספית בשל הפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בגין משלוח 13 הודעות פרסומת ב-WhatsApp. המבקשים לא הגישו כתב הגנה ולפיכך ניתן פס"ד במעמד צד אחד. הנתבעים הגישו בקשה לביטול פסה"ד.

נפסק: השיקולים העומדים ביסוד החלטה לבטל פס"ד מתחלקים לשני סוגים: ביטול מחובת הצדק - כאשר המבקש את ביטול פסק הדין הוכיח כי התקיים פגם בהליך בגינו היה על ביהמ"ש להימנע ממתן פס"ד; ביטול לפי שיקול דעת ביהמ"ש - במקרים בהם לא היה פגם בהליך, ביהמ"ש ישקול את הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הגיש את הגנתו ואת סיכויי ההצלחה שלו בתיק.

לא נפל פגם בהליך המצאת התביעה וההזמנה לדין ואין הצדקה לביטול פסק הדין מחובת הצדק. בעניין הטעם למחדלם של המבקשים, לא נראה כי המבקשים זלזלו בהליך המשפטי או כי מדובר בהתנהלות מכוונת. לכל היותר מדובר בטעות או ברשלנות בעדכון הכתובות. באשר לסיכויי ההגנה, המבקשים טענו כי ההודעות נשלחו במענה לפנייתו של המשיב, כי מספר ההודעות מצומצם מהנטען ועוד. מדובר בטענות הדורשות בירור והוכחה ויש הצדקה לאפשר למבקשים לשטוח את טענותיהם ולהציג את הראיות. בשים לב לחשיבות הנודעת למימוש זכות הגישה לערכאות וזכות המבקשים לפיה המחלוקת בינם ובין המשיב תוכרע לאחר בחינה עניינית של טענות הצדדים, יש לקבוע כי פסק הדין יבוטל וההליכים יחודשו.

עוד טענו המבקשים כי יש להעביר את ההליכים לירושלים, מקום מושבם. כללי הסמכות המקומית מאפשרים לנפגע להגיש תובענה לפי סעיף 30א במחוז השיפוט בו הוא מתגורר, ככל שזהו מקום קבלת ה"ספאם". לפיכך, לביהמ"ש מוקנית הסמכות המקומית לדון בתביעה.