ת"צ 17390-04-18 גלסברג ואח' נ' תיאטרון עירוני חיפה בע"מ (חל"צ)

אולי יעניין אותך גם

אישור פשרה בתובענה ייצוגית לפי חוק הספאם שהוגשה נגד תיאטרון חיפה (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטת ריבי למלשטריך-לטר):

העובדות: המשיבה היא חברה לתועלת הציבור המפעילה את תיאטרון חיפה. המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, שעניינה במשלוח "דואר זבל" בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נטען כי המבקשים, שביקשו לקבל "מנת תרבות" ובחרו להגיע להופעות שהתקיימו אצל המשיבה, נחשפו לתופעה של הטרדה בלתי פוסקת על ידי המשיבה, מתוך רצונה לעודד אותם להמשיך ולרכוש כרטיסים. הטרדה זו גם לא נפסקה לאחר משלוח הודעות סירוב כדין, באמצעות אותו אמצעי תקשורת בו עשתה המשיבה שימוש. המשיבה טענה, בין היתר, כי אין הצדקה לנהל תובענה ייצוגית וכי מדובר בנסיבות של תקלה נקודתית. הצדדים הגיעו ביניהם להסכם פשרה.

נפסק: עקרונות הסכם הפשרה אליהם הגיעו הצדדים כוללים יישום של הוראות חוק התקשורת על-ידי המשיבה, שהתחייבה לאפשר לנמענים של דברי פרסומת, המשוגרים באמצעות מסרונים, למסור הודעת סירוב בדרך של מסרון חוזר ואף לציין זאת במסרונים עצמם. המשיבה התחייבה להעניק פיצוי בסך 5 ש"ח לכל אחד מהתובעים המיוצגים שקיבלו את דברי הפרסומת מטעמה ללא אפשרות להסרה באמצעות הסרה חוזרת (15,000 נמענים), וזאת במסגרת הנחה לקניית כרטיסים. המשיבה תעניק לנפגעי התקלה פיצוי נוסף בסך 50 ש"ח, ועוד.

הגמול ושכר הטרחה נקבעו בהחלטה מוקדמת - הגמול עבור שני המבקשים יהיה 3,900 ש"ח ושכר טרחת באי כוחם יהיה 12,000 ש"ח. יש לתת להסדר תוקף של פסק-דין. ההסדר ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה והתובענה הייצוגית אשר הוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית. סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.