ת"א 8579-06-17 סמארטנט בע"מ נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

ניתן צו מניעה קבוע נגד השימוש של בזק בביטוי "סמארט-נט" (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת צילה צפת):

העובדות: תביעה לצו מניעה קבוע שהגישה חברת סמארטנט בע"מ, המבקשת לאסור על חברת בזק לפרסם בכל דרך שהיא את שירותיה תחת השם "סמארט-נט" או כל שם דומה. התובעת טענה כי בזק פרסמה בשם סמארטנט שירות זהה לשמה של התובעת ולסימן המסחר הרשום שלה. בהחלטה מיום 20.7.2017 ניתן צו מניעה זמני הזהה לסעד העיקרי.

התובעת הוקמה בשנת 2001 ועוסקת בהקמת טכנולוגיות חכמות באינטרנט, לרבות Wi-Fi ואספקת אינטרנט במקומות ציבוריים. לתובעת סימן מסחר רשום (smartnet) משנת 2011. בעקבות ההחלטה בבקשה לצו הזמני חדלה בזק מהשימוש בשם "סמארט-נט" ומאז נותנת שירות זהה תחת השם "בי סייבר".

נפסק: דין התביעה להתקבל. אין חולק כי התובעת היא בעלת סימן מסחר רשום משנת 2011, המקנה לה שימוש ייחודי בסימן המסחר על הטובין שלגביהם נרשם הסימן ובכל הנוגע אליהם, כאמור בסעיף 46(א) לפקודת סימני המסחר. המבחנים הרלוונטיים מובילים למסקנה כי הנתבעת הפרה את זכותה הייחודית של התובעת ביחס לסימנה המסחרי. אין לקבל את טענת הנתבעת כי מדובר בשם גנרי שאינו זכאי להגנה. התובעת זכאית לשימוש ייחודי כל עוד לא הוסדר אחרת במרשם סימני המסחר. די בכך להורות על צו המניעה כפי שנתבקש. התובעת רשאית לפצל את סעדיה ולהגיש תביעה כספית נפרדת בגין נזקיה הנטענים. ניתן צו מניעה האוסר על הנתבעת את השימוש בסימן המסחר הרשום של התובעת (סמארטנט smartnet) או דומה לו. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בסך 40,950 ש"ח.