ק"פ 35136-07-19 זהבי נ' שטייף

אולי יעניין אותך גם

האם פרסום בקבוצת WhatsApp סגורה של כתבי פלילים נעשה כחלק ממילוי תפקידה של הנאשמת כעובדת מדינה? (החלטה, שלום ת"א, השופט שאול אבינור):

העובדות: הקובל הגיש כתב אישום נגד הנאשמת, עיתונאית בגלי צה"ל, בגין עבירה של פרסום לשון הרע במטרה לפגוע בקובל. תובענה אזרחית שהגיש הקובל נגד הנאשמת התקבלה (ומצויה בהליכי ערעור). כתב האישום מתייחס לפרסום נוסף שביצעה הנאשמת בקבוצת ה-WhatsApp "פטפוטי 100 משטרה", הכוללת כתבי משטרה ומשפט.

המבקשת טענה כי יש להורות לקובל לצרף לקובלנה את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה, לפי הוראות סעיף 69 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, הקובעת כי "לא תוגש קובלנה לפי סימן זה על עובד המדינה בשל מעשה שעשה תוך מילוי תפקידו, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה". 

נפסק: יש לקבל את הבקשה. הסכמת היועמ"ש להגשת קובלנה נדרשת בהתקיים שני תנאים מצטברים: האחד, הגשת קובלנה נגד "עובד המדינה"; והשני, שהגשת הקובלנה תהא בגין מעשה שעשה אותו עובד המדינה "תוך מילוי תפקידו". הצדדים חלוקים בשאלת התקיימותו של התנאי השני והסכימו במהלך הדיון כי הנאשמת היא "עובדת מדינה".

עסקינן בפרסום נטען במסגרת קבוצה הכוללת בעיקרה כתבי משטרה ועוסקת בידיעות בענייני פעילות המשטרה; קבוצה שבה חברה הנאשמת עקב עבודתה כעיתונאית וכחלק מעבודתה זו. בוודאי שלא ניתן לומר כי מדובר במקרה שבו היעדר הזיקה בין תפקידה של הנאשמת לבין המעשה הנטען בכתב האישום הוא בבחינת "גלוי לעיני כל". משהחליט הקובל להעביר את ניהול המחלוקת לפסים החמורים יותר של קובלנה פלילית, עליו למלא את דרישות הדין המקדמיות בכל הקשור להגשת קובלנה כזו.