ת"א 50783-10-18 תעשיות רהיטים לביא - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' בן לולו

אולי יעניין אותך גם

הפרת זכויות יוצרים בהדמיות של ארון קודש (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופטת תמר נאות פרי):

העובדות: תביעה שעניינה בטענה להפרת זכויות יוצרים בהדמיית עיצוב ארון קודש עבור בית כנסת בנתניה. התובעת עוסקת בייצור רהיטים עבור בתי כנסת. לטענתה, נציגיה ניהלו מו"מ עם נציגי בית הכנסת לצורך ייצור ואספקת מושבים, שולחן קריאה וארון קודש לבית הכנסת. במסגרת זו אף נמסרו לבית הכנסת הדמיות ממוחשבות של עיצוב ארון הקודש, אך זה לא נרכש לבסוף מהתובעת. התובעת טענה כי הנתבע ייצר ארון קודש לבית הכנסת לפי ההדמיות שלה וכי תמונת ארון הקודש פורסמה באתר האינטרנט והפייסבוק של הנתבע. 

נפסק: עיצוב ארון הקודש וההדמיות מהווים יצירה אמנותית המוגנת מכוח חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. ההדמיות חוסות אף הן תחת ההגדרה של יצירה אמנותית. אין מדובר ב"מדגם". העיצוב וההדמיות נוצרו על ידי המעצב מטעם התובעת והתובעת היא בעלת הזכויות לגבי העיצוב וההדמיות. הוכחה העתקת העיצוב וההדמיות מצד הנתבע, נוכח הדמיון בין ההדמיות לבין שרטוט הנתבע. יש לדחות הטענה כי העיצוב הוא בנחלת הכלל או כי עיצוב הנתבע נגזר מדרישות בית הכנסת. הראיות הפוזיטיביות והנסיבתיות מצטברות כדי המסקנה בדבר ההעתקההנטענת, ובמאזן ההסתברויות האזרחי יש להעדיף את גרסת התביעה על פני גרסת ההגנה.

היקף ההפרה נרחב היות ומדובר על העתקה של יצירה שלמה כמכלול ולא של פריט בודד מתוך המכלול. מדובר בהפרה ברף גבוה. מנגד, לא הוכח שנגרם נזק לתובעת. לפי השיקולים המנויים בסעיף 56 לחוק, הנתבעת תפצה את התובעת ב-60,000 ש"ח וכן יש לתת צו מניעה המורה לנתבע או למי מטעמו להימנע מלעשות כל שימוש בהדמיות התובעת. ניתן גם צו מניעה האוסר על הנתבע לפרסם ולשווק בכל סוגי המדיה את תמונת ארון הקודש שיוצר על ידו עבור בית הכנסת. ככל וקיימים גם היום פרסומים הכוללים את תמונת הארון - יוסרו הפרסומים וישונו באופן מידי. הנתבע יישא בהוצאות בסך 15,000 ש"ח.