עת"מ 25344-08-18 לילוב נ' משרד המשפטים / אגף רשם החברות

אולי יעניין אותך גם

נמחקה עתירה המבקשת לחייב את אפל העולמית להירשם כחברת חוץ בישראל, משום שלא הומצאה לה (פסק-דין, מחוזי ת"א - המחלקה הכלכלית, השופטת רות רונן):

העובדות: עתירה להורות למשיבה 2 (Apple Inc / אפל העולמית), חברה המאוגדת בקליפורניה, להירשם כחברת חוץ בישראל על-מנת שניתן יהיה להמציא לה כתבי בי-דין בישראל. מקור העתירה בתביעה שהגיש העותר נגד אפל העולמית, בטענה כי חייבה את כרטיס האשראי שלו בעשרות אלפי ש"ח עבור רכישות שביצע בנו באפליקציה Clash Royal במכשיר ה-iPhone.

העותר ניסה למסור את תביעתו לאפל ישראל, אך נתקל בסירוב, באופן הממחיש לטענתו את הקושי לקבל מענה מאפל העולמית. העתירה מבוססת על סעיף 346 לחוק החברות. העותר סבור כי אפל העולמית מקיימת מקום עסקים בישראל ואילו הייתה נרשמת כחברת חוץ ניתן היה למסור לידיה בישראל כתבי תביעה. העתירה הוגשה גם כנגד רשם החברות, בטענה כי היה עליו לחייב את אפל העולמית להירשם בישראל.

נפסק: אפל העולמית היא חברת חוץ כהגדרת מונח זה בחוק החברות. סעיף 346 לחוק קובע חובת רישום של חברת חוץ בישראל שלה "מקום עסקים" בישראל. הסעיף נועד כדי להבטיח את קיומו של מען להמצאת כתבי בי-דין בישראל לחברת חוץ שיש לה בישראל מקום עסקים.

אילו היתה העתירה נדונה לגופה, היה מקום לבחון מהי הפרשנות הנכונה למונח "מקום עסקים" בסעיף 346, כאשר ישנן מספר חלופות פרשניות, לרבות חלופה כי לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות, די ב"מקום" ברשת האינטרנט שניתן לראותו כ"מקום" בישראל. גם לו היה נקבע כי לאפל העולמית אכן יש מקום עסקים בישראל, היה מקום להוסיף ולבחון את השאלה האם הרשם מוסמך להורות לה להירשם בישראל כחברת חוץ וגם אם עומדת לו סמכות כזו. 

ואולם, אין מקום לדון בטענות הללו לגופן, מאחר שהעותר נהג בחוסר תום-לב ובהעדר ניקיון כפיים המצדיק את סילוקה של העתירה על הסף, כמו גם מאחר שהוא לא מסר את העתירה לידיה של אפל העולמית ולא איפשר לה להתגונן מפניה. קבלת העתירה עלולה לפגוע בזכויותיה של אפל העולמית. העותר היה מודע לכך, ולכן צירף מלכתחילה את אפל העולמית כמשיבה לעתירתו. משעשה כן – היה עליו לדאוג למסור את העתירה לידיה של אפל העולמית כדי לאפשר לה להשיב לה ולהגן על זכויותיה. העתירה נמחקה.