תב"כ 11/22 מפלגת הליכוד נ' Facebook Inc ואח'

אולי יעניין אותך גם

ועדת הבחירות הורתה לפייסבוק להסיר את העמוד "פוליטיקלי" (החלטה, ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר):

העובדות: עתירה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. העותרת ביקשה כי הוועדה - א. תורה למשיבה 1 (פייסבוק) להסיר את עמוד הפייסבוק המכונה "פוליטיקלי", לגביו נטען כי הוא מפיץ תעמולת בחירות אנונימית נגד העותרת; ב. תורה למשיבה 1 לחשוף את זהות מפעיל עמוד הפייסבוק (המשיב 2). נטען כי הפרסומים האנונימיים שמפיץ עמוד הפייסבוק מפרים את עיקרי ההחלטה בעניין בן-מאיר [תב"כ 8/21].

נפסק: עמוד הפייסבוק מפרסם תעמולת בחירות, המבוצעת באופן אנונימי, בניגוד להוראות הדין. משלא התקבלה כל תגובה מהמשיב 2, יש לקבל את העתירה באופן חלקי. המשיבה 1 תסיר לאלתר את עמוד הפייסבוק. בעת זו אין מקום להורות על חשיפת פרטי מפעיל העמוד. עם זאת, ככל שייעשו ניסיונות להקים שוב את העמוד, או עמודים אנונימיים המכילים פרסומים דומים לאלו שפורסמו בעמוד נשוא העתירה - תישקל האפשרות להורות על חשיפת פרטי מפעיל העמוד.