סע"ש 60161-06-16 בלקאר נ' בלקין

אולי יעניין אותך גם

התנאי להתקנת תוכנה שמסוגלת לעקוב אחר פעילותו של העובד מותנית ביידועו שכך נעשה וקבלת הסכמתו המפורשת (פסק-דין, אזורי לעבודה ת"א, השופטת יפית מזרחי-לוי):

העובדות: תיק מאוחד ובו 3 תביעות. תביעה ראשונה הוגשה על-ידי עו"ד בלקאר נגד מעסיקה לשעבר, עו"ד בלקין, בטענה להפרת זכויותיה מכוח משפט העבודה. תביעה שנייה הוגשה על-ידי עו"ד בלקין נגד עו"ד בלקאר בטענה לקיום חוזה העבודה בחוסר תום לב והפרתו. התביעה השלישית הוגשה כתביעה שכנגד בתביעה ה-2 ובה טענת עו"ד בלקאר להפרת זכותה לפרטיות במקום העבודה, לאחר שעו"ד בלקין השתמש במערכת מעקב וניטור שהותקנה במחשבי המשרד.

נפסק: לאור טענות עו"ד בלקין בתביעתו, לפיהן הוא השתמש במערכת מעקב לפקח ולנטר את פעילותה של עו"ד בלקין במחשבי המשרד, הגישה עו"ד בלקין תביעה לפיצויים בגין הפרת פרטיותה. את תביעתה העמידה גם מכוח חוק הגנת הפרטיות וגם מכוח הפרת חוזה העבודה. ביה"ד אינו מוסמך לפסוק פיצויים מכוח חוק הגנת הפרטיות והדיון יתבסס על הטענה להפרת חוזה העבודה. עו"ד בלקין טען מנגד כי המערכת לא חודרת לתיבות המייל וכי היא מתעדת רק את נושאי הגלישה.

אין ספק שפעולות המעקב והניטור שביצע עו"ד בלקין מהוות הפרה של פרטיות העובדת. טענתו כי תוכנות מעין אלו מותקנות במשרדי ממשלה שונים נטענה מבלי שתובא לכך כל אסמכתא. התנאי להתקנת תוכנה שמסוגלת לעקוב גם אחר פעילותו של העובד מותנית ביידועו שכך נעשה וקבלת הסכמתו המפורשת. אף אם מילא המעביד אחר תנאים אלה אין בכך כדי להקנות לו רשות לעקוב אחר פעילותו הפרטית של העובד. בגלישה לכל אתר, בצפייה בתכני המיילים של העובד ואף לא בכותרת של אותם מיילים. עו"ד בלקין ניטר כל פעולה ופעולה שעו"ד בלקאר עשתה במחשב, משך שנים, מבלי ליידע אותה על כך.

עו"ד בלקין ישלם לעו"ד בלקאר 50,000 ש"ח בגין הפגיעה בפרטיותה. עו"ד בלקין יעביר לידי עו"ד בלקאר את כל החומרים שאסף לגביה באמצעות מערכת המעקב וישמיד כל עותק שקיים בידו של המערכת. לאחר ביצוע הצו יגיש תצהיר אימות שיעיד על כך שמילא אחר הוראות פסק הדין.