ה"פ 13201-01-19 בלאנצ'ארד (ישראל) בע"מ נ' מאירי

אולי יעניין אותך גם

פיצויים בתביעת ספאם מחייבים הוצאת חשבונית מס וקבלה (פסק-דין, שלום פ"ת, השופטת שלהבת קמיר-וייס):

העובדות: המבקשת הגישה המרצת פתיחה כנגד המשיב, במסגרתה התבקש ביהמ"ש להכריע אם המשיב חייב להוציא לה חשבונית מס וקבלה כנגד תשלום סכום בסך 1,200 ₪ שהמבקשת שילמה למשיב לפי פס"ד שניתן כנגדה בבית המשפט לתביעות קטנות בפ"ת, בגין משלוח 3 הודעות פרסומת למשיב שלא בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

המבקשת טענה כי המשיב חייב בהוצאת חשבונית מס וקבלה בגין הפיצוי שקיבל, הואיל והפך את ההגשה של תביעות ספאם "לתעשייה של ממש", כך שאין עסקינן בתקבול חד-פעמי, אלא שהמשיב "פתח פס ייצור" בו הוא מגיש עשרות רבות של תביעות ספאם, כ"דרך עוקפת מס" להשאת רווח אישי. המשיב טען כי המבקשת שילמה לו פיצוי נזיקי בגין הטרדתו, שנועד להשיב את המצב לקדמותו, ועל כן אינו חייב במס בגין הפיצוי שאינו קשור לעיסוקו כרואה חשבון.

נפסק: המקור לחובה להוציא חשבונית מס מצוי בסעיף 45 לחוק מע"מ, הקובע כי מי שנותן שירות בעל אופי מסחרי באקראי חייב להוציא למקבל השירות חשבונית עסקה על כל עשייה בתמורה למען הזולת, גם אם הם פטורים ממס. יש דמיון רב בין כלי התובענות הייצוגיות לבין כלי הפיצויים לדוגמא לפי חוק הספאם, מכך ששניהם נחקקו במטרה לרתום את האינטרס הכלכלי-פרטי של התובעים ובאי-כוחם לשם קידום מטרות ציבוריות, ובכך להביא לאכיפה יעילה של הוראות הדין.

לנוכח הוראות החוק המורות לביהמ"ש שלא להתחשב בגובה הנזק שנגרם לנמען כתוצאה מביצוע ההפרה, מהווה הפיצוי חריג לעקרון של השבת המצב לקדמותו, זאת בדומה לגמול הנפסק לתובע המייצג. יש לדחות את טענת המשיב כי הפיצוי שנפסק לו הוא נזיקי ונועד להשיב את המצב לקדמותו. תפקידו של תובע לפי חוק הספאם מושפע גם ממומחיותו, מאיפיון התובע כ"תובע מקצועי", "תובע סדרתי" או תובע "תמים" או "פשוט". 

אין מחלוקת כי המשיב מגיש תביעות רבות ומתקיים מבחן התדירות. המשיב יוזם את הגשת התביעות ובכך מתקיים גם מבחן היזמות. לנוכח הניסיון שצבר המשיב מהתביעות הרבות שהגיש, הוא צבר בקיאות בתחום ועל כן מקיים גם את מבחני הידענות והפעילות הקבועה והמתמשכת. בחירתו של המשיב להגיש התביעות לפי חוק הספאם מהווה מימוש של "הזדמנות עסקית" שנפלה בחלקו, שמתאפיינת במימוש זכותו להגיש את התביעות ולהפיק אגב כך רווח כלכלי.

נסיבות פועלו של המשיב, שהחליט להגיש תביעות רבות לפי חוק הספאם על רקע תכליתו של חוק הספאם והפיצוי לדוגמה לו מצפה המשיב, הן כאלו המלמדות על כך שמדובר בפעילות בעלת אוריינטציה עסקית, כזו שיש לסווג כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. הפיצויים לדוגמה שולמו למשיב אגב עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי ועל כן הוא חייב להוציא למשלמת חשבונית מס וקבלה בין אם הפיצויים לדוגמה חייבים במס הכנסה ובין אם הם פטורים ממס הכנסה. התובענה התקבלה.