ת"ק 27978-01-19 קינן נ' שופמיינד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

גם אם טעה התובע בכתובת ההסרה ושלח לכתובת המצוינת בתקנון, אין בכך כדי לפטור את הנתבעת מחובת ביצוע ההסרה (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת איילה גזית):

העובדות: התובע טען כי נרשם לקבלת עדכונים מאתר הנתבעת וכי חודש לאחר מכן ביקש את הסרתו על-ידי משלוח הודעת הסרה אלקטרונית. לטענתו, בין בקשת ההסרה לבין תאריך משלוח מכתב התראה מטעמו, נתקבלו אצלו 166 דברי פרסומת מהנתבעת, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי הודעת ההסרה נשלחה לכתובת שאינה הכתובת המיועדת להסרה ושאינה מפורטת בהודעות הפרסומת, ועל כן לא התקבלה על-ידה.

נפסק: התובע אכן שלח בקשה להסרת כתובת הדוא"ל שלו ושלח את בקשת ההסרה לאותה כתובת דוא"ל שמציינת הנתבעת בתקנון. אין מקום לקבל את טענת הנתבעת לפיה לא מדובר בכתובת הנכונה, ודי במשלוח בקשת ההסרה לכתובת המצוינת בתקנון על מנת שהנתבעת תסיר את כתובת התובע. גם אם טעה התובע בכתובת ההסרה ושלח לכתובת המצוינת בתקנון, אין בכך כדי לפטור את הנתבעת מחובת ביצוע ההסרה. אין מחלוקת שלאחר בקשת ההסרה נשלחו 166 דברי פרסומת לתובע. בנסיבות העניין יש להעמיד את הפיצוי על סך של 3,500 ש"ח, בצירוף הוצאות משפט בסך 500 ש"ח.