ת"צ 54132-11-18 רבינוביץ' נ' Airbnb, Inc

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מייצוגית נגד Airbnb ביחס לנכסים להשכרה ביהודה ושומרון (פסק-דין, מחוזי י-ם, השופטת גילה כנפי-שטייניץ):

העובדות: המבקשת הגישה נגד המשיבות בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה בהודעת מדיניות שפרסמה המשיבה 1, על הסרת נכסי אירוח המוצעים להשכרה בהתיישבות ביהודה ושומרון מהאתר Airbnb. המבקשת טענה כי במדיניותה זו פעלה המשיבה 1 תוך הפרת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000.

עוד נטען כי המשיבה 2 ייעצה ושידלה את המשיבה 1 לפרסם את הודעת המדיניות ולכן עוולה איתה במשותף. המבקשת והמשיבה 1 הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה, שכן המשיבה 1 החליטה לבטל את הודעת המדיניות העומדת בבסיס הבקשה לאישור עוד בטרם זו יושמה בפועל.

נפסק: יש לאשר את הסתלקות המבקשת מבקשת האישור, בשים לב לכך שמטרתה העיקרית של בקשת האישור אכן הושגה. יש לאשר את המלצת המבקשת והמשיבה 1 ולפיה ישולמו למבקשת ולב"כ גמול, החזר הוצאות, ושכ"ט עו"ד בשיעורים שהוסכמו, וכי אין מקום לפסוק למשיבה 2 את הוצאות ההליך. מדובר בתובענה שגילתה עילת תביעה לכאורה ואף הביאה תועלת לחברי הקבוצה, ולפיכך יש הצדקה לאשר למבקשת ולבאי כוחה תגמול הולם.