ת"פ 62472-07-17 מדינת ישראל נ' שמאסנה

אולי יעניין אותך גם

גזר-דינו של נאשם שפרסם דברי הסתה לטרור בפייסבוק (גזר-דין, שלום י-ם, השופט איתן כהן):

העובדות: הנאשם הורשע, לפי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, ב-14 עבירות של תמיכה בארגון טרור (סעיף 4 לפקודה למניעת טרור) וכן ב-3 עבירות של הסתה לאלימות או טרור (סעיף 144ד2 לחוק העונשין).

לפי האישום, הנאשם פרסם בחשבון הפייסבוק שלו קריאות למעשי אלימות וטרור וכן דברי שבח, אהדה, עידוד, תמיכה והזדהות כלפי מעשים כאמור ועושיהם. בנוסף, פרסם הנאשם דברי שבח, אהדה ותמיכה בארגוני טרור שונים. כתב האישום מונה 17 פרסומים שונים של הנאשם, שהיו גלויים לעיני כל ובכלל זה ל-505 חבריו של הנאשם בפייסבוק.

נפסק: כתב האישום מתאר סדרת אירועים שניתן להשקיף עליהם כמסכת עבריינית אחת. מדובר בעבירות דומות שיש ביניהן זיקה וקשר ענייני מובהק, המבוססות כולן על רעיון אחד ושנעברו בשיטתיות ובסמיכות זמנים יחסית. דינם של אירועים אלה לצורך קביעת מתחם העונש ההולם כדינו של אירוע אחד שיש לקבוע בגינו מתחם עונש הולם אחד. 

הערך החברתי המוגן שנפגע במקרה זה הוא ערך השמירה על שלום הציבור ובטחונו. בעבירות מסוג זה יש לתת משקל למספר הפרסומים, לחומרתם, למידת מובהקותם, לפוטנציאל המזיק הטמון בהם, לסמיכות הזמנים שבינם ובין אירועי אלימות חמורים, ולמשך הזמן שבו פורסמו. מידת הפגיעה בערך המוגן היא גבוהה במקרה זה. 

חלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה משמעותי בהיותו זה אשר שולט בתכנים ומעבירם לעוקביו, ברצותו מוחקם וברצותו מותירם. אמנם לא ניתן לקבוע בוודאות שמעשיו של הנאשם גרמו באופן ישיר למאן דהוא להוציא לפועל פיגוע. ברם אין ספק שפעילותו של הנאשם תמכה ביצירת אווירת אוהדת למחבלים מפגעים ולמעשיהם הנפשעים והאדירה את פועלם הנאלח. יש להוסיף כי העבירות נעברו על רקע אידיאולוגי. מתחם העונש ההולם את המעשים נע במנעד שבין 5 חודשי מאסר בפועל ועד 55 חודשי מאסר בפועל לצד עונשים נלווים. על הנאשם נגזרו 9 חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי בן 5 חודשים וקנס של 2,000 ש"ח.