עת"מ 28857-06-17 עמותת חברות הסיעוד ואח' נ' משרד הביטחון

אולי יעניין אותך גם

חתימה סלולרית מרוחקת של עובדים סיעודיים המטפלים בנכי צה"ל פוגעת בפרטיות הנכים המלווים על-ידי אותם עובדים (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת מיכל אגמון-גונן):

העובדות: עתירות מנהליות בנושא מכרז משרד הביטחון (המשיב) להתקשרות עם ספקים שיפעילו את מערך שירותי הסיעוד לנכי צה"ל. העותרים מייצגים, בין היתר, את נכי צה"ל הנזקקים לליווי שוטף של מלווים סיעודיים וכן חברות העוסקות במתן שירותי סיעוד.

העותרים מלינים, בין היתר, כנגד תנאי המכרז לפיהם מלווים סיעודיים של נכי צה"ל יידרשו לחתום מרחוק בכל יציאה וכניסה למשמרת, כאשר בעת החתימה יזוהה המיקום הגיאוגרפי מדויק של המלווה וכפועל יוצא גם יילמד מיקמו של הנכה המלווה. העותרים טענו כי איסוף המידע בנוגע לנכים ושמירתו במחשבי המשיב מהווה פגיעה בפרטיות הנכים.

נפסק: ביהמ"ש נדרש לשאלה האם החתמת נוכחות סלולרית, ממנה ניתן ללמוד על מיקומו של המלווה הסיעודי (ולכן גם על מיקום הנכה), אכן פוגעת בפרטיות המלווים והנכים. פגיעה בפרטיות מתקיימת גם כאשר נחשפים נתוני מיקום של אדם בניגוד לרצונו והסכמתו. פגיעה זו נכללת בקטגוריה של פגיעה בפרטיות מסוג הטרדה אחרת לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. 

יש להפריד בין חשיפת נתוני המיקום של המלווים, שהם עובדי חברות הסיעוד ונדרשים להחתמת הנוכחות במסגרת עבודתם, לבין חשיפת נתוני המיקום של הנכים. באשר למלווים, בנסיבות בהן המעסיק נתקל בקושי בהתייחס לחובה המוטלת עליו לנהל רישום מסודר של שעות העבודה של עובדיו, משום שעובדיו נוהגים לעבוד מחוץ למשרד, אין מנוס משימוש באמצעים טכנולוגיים כגון רישום באמצעות חתימה סלולרית מרחוק. בפסיקה נקבע כי מעקב אחר נתוני מיקום של עובד, במהלך שעות עבודתו, אינו פוגע בפרטיות העובד מעבר לנדרש.

לעומת זאת, באשר לחשיפת נתוני המיקום של הנכים, גם אם ניתן להצדיק פגיעה בפרטיות העובדים, כיון שמדובר בשעות העבודה, הרי שאין כל הצדקה לפגיעה בפרטיות הנכים המתנגדים לכך בכל תוקף. לעניין זה אין די בהסכמת ארגון נכי צה"ל. הארגון אינו רשאי לוותר על פרטיותם של חבריו. אוכלוסיית נכי צה"ל היא אוכלוסיה מיוחדת, והליווי הסיעודי נעשה לעיתים מחוץ לביתו של הנכה, לדוגמה במקרים בהם הנכה נזקק לאשפוז פסיכיאטרי והמלווה לצידו.

במקרה זה, בו השימוש בנתוני המיקום עלול לחשוף נתונים, כמו מידע בריאותי, המצויים בליבת הפרטיות, חשיפת נתוני המיקום מהווה פגיעה שלא כדין בפרטיות הנכים. בעידן נתוני העתק (Big Data) בו אנחנו נמצאים כיום, גם חשיפת פרטים לא מזוהים לכאורה עלולה, על ידי הצלבת נתונים אחרים, להביא לזיהוי אדם ולפגיעה בפרטיותו.

הפתרון - הנדסת פרטיות (Privacy by Design). זכות המעסיק לעקוב אחר מיקום עובדיו לא מצדיקה פגיעה בפרטיות הנכים. בשל הצורך לאזן בין זכות המעסיק לפקח על עובדיו, המטפלים הסיעודיים, לבין זכותם לפרטיות של נכי צה"ל, על המשיב לקבוע במכרז כי ישכור רק את שירותיה של חברה שתציע פתרון טכנולוגי שמעוצב מלכתחילה לפרטיות, כך שיטמיע מראש את עקרונות הפרטיות. 

פתרון שכזה צריך שיאפשר למלווים הסיעודיים לחתום סלולרית, מבלי שנתוני המיקום אודותיהם יישמרו. כך לא תיפגע פרטיותם של הנכים הצמודים אליהם. דין העתירה להתקבל. המכרז בוטל.