ת"צ 2150-08-18 כהן נ' אתו"ס - החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע"מ (חל"צ) ואח'

אולי יעניין אותך גם

תקלה נקודתית שהקיפה מספר נמענים מצומצם אינה מצדיקה שכר-טרחה וגמול כה גבוהים (פסק-דין, שלום חיפה, השופט אינאס סלאמה):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבות, ועל דחיית תביעתו האישית, לרבות קבלת גמול בסך 14,000 ש"ח ושכ"ט באי-כוחו בסך 54,000 ש"ח בתוספת מע"מ, מהמשיבה 1. 

עניין ההליך בהפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך שהמשיבות שלחו מסרונים בעלי אופי פרסומי לנמענים, תוך התעלמות מבקשות הסרה ומבלי שההודעות עומדות בדרישותיו הצורניות של החוק.

נפסק: נוכח הבקשה וטיעוני הצדדים, השלב המקדמי בו מצוי ההליך, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקש, יש לקבוע כי לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. בהינתן השלב המקדמי בו הוגשה הבקשה, ניתן לקבוע בזהירות המתחייבת שהתובענה מגלה עילת תביעה לכאורה. בנוסף, הצעדים בהם נקטה המשיבה מס' 1 לאחר הגשת בקשת האישור מסבים תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו.

יש מקום לאשר פסיקת גמול ושכר טרחת עו"ד, אם כי לא בסכומים שסוכמו ואשר אינם עולים בקנה אחד ואינם עומדים ביחס ישיר לנסיבות המקרה. עסקינן בתקלה נקודתית שנמשכה 7 ימים בודדים והקיפה מספר נמענים מצומצם (105 נמענים ששלחו הודעות הסרה), וכאשר עובדה היא כי לאחר משלוח הודעת ההסרה נשלחו למשיב בסך הכל עוד שתי הודעות פרסומיות. נוכח מהות והיקף התקלה וההפרה, כשעסקינן בגוף ציבורי שלא למטרות רווח ובהתחשב באופייה וטיבה של התועלת שהושגה לחברי הקבוצה הרי שהסכום המבוקש גבוה יתר על המידה. יש להעמיד את סכום שכר הטרחה על 32,000 ש"ח ואת הגמול למבקש על 7,000 ש"ח. ביהמ"ש הורה על הסתלקות המבקש מבקשת האישור ועל דחיית תביעתו האישית.