ת"ק 30400-12-17 ברקוביץ נ' ג.ז.ג. שיווק בשר בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

הנתבע לא ווידא כי לא נשלחות הודעות ספאם מבית העסק (פסק-דין, תביעות קטנות קריות, השופטת פנינה לוקיץ):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת, המנהלת סופרמרקט בכרמיאל, שלחה אליו 9 מסרונים פרסומיים ללא הסכמתו, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי מיד עם קבלת ההודעות הראשונות החזיר הודעה למספר ממנו נשלחו ההודעות וביקש כי מספרו יוסר, אך למרות זאת נשלחו אליו הודעות נוספות.

נפסק: הנתבעת 1 לא התגוננה מפני התביעה ולפיכך התובע זכאי לפסק דין נגדה. לאור העובדה כי ההודעות נשלחו במקבץ וכי הנתבעת 1 אכן הסירה את פרטיו של התובע בסופו של יום, יש להעמיד את גובה הפיצוי על 600 ש"ח לכל הודעה, למעט ההודעות מיום 4.2 אותן יש לראות לצורך זה כהודעה אחת. הנתבעת תפצה את התובע בסך של 3,000 ש"ח עבור 5 "הודעות", בצירוף הוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח.

המחלוקת בין הצדדים היא למעשה אך ורק סביב שאלת חיובו של הנתבע 2 כלפי התובע. הנתבע 2, כבעל מניות בנתבעת 1 וכמנהלה, טען כי אין לו כל קשר למשלוח המסרונים. העובדה כי הנתבע 2 הציע לתובע הצעת פשרה, שלא התממשה, אין בה כדי להביא לחיובו בפיצוי שחבה בו הנתבעת 1. אולם, יש בכך כדי להעיד כי הנתבע הוא נושא משרה אצל הנתבעת ולפיכך קמה החזקה הקבועה בסעיף 30א(ח) לחוק. הנתבע לא עמד בנטל להוכיח כי עשה ככל הניתן כדי למלא את חובתו ולוודא כי לא נשלחות הודעות ספאם מבית העסק. לפיכך, גם הנתבע חב כלפי התובע את סכום פסק-הדין.