מ"ת 14280-04-17 זר נ' מדינת ישראל

שופט רשאי לתת החלטות באמצעות "נט המשפט" גם כשהוא בחו"ל (החלטה, מחוזי ת"א, השופט איתן אורנשטיין):

העובדות: האם שופט רשאי לתת החלטות בתיקים שבטיפולו, בעת שהוא שוהה בחו"ל, באמצעות חיבור למערכת "נט המשפט" המותקנת במחשב הנייד שברשותו? את הבקשה הגיש הנאשם 3, שטען כי כל ההחלטות שניתנו בעניינו על-ידי השופט הימן, בעת ששהה בחו"ל, בטלות. המבקש בדעה שאין לשופט ככלל סמכות לבצע פעולות שיפוטיות, אלא רק בתחום המדינה.

נפסק: דין הבקשה להידחות. יש שוני מהותי בין קיום דיון בהליך במעמד הצדדים ואף במעמד צד אחד, לבין מתן החלטות שלא בנוכחות בעלי הדין. ככל שמדובר בקיום דיון בהליך, לא ניתן לשלול שהדיון מתקיים רק במקום מושב בית המשפט, למעט חריגים הקבועים בחוק. לעומת זאת אין כל מגבלה דומה למתן החלטות רק במקום המושב, ככל שאין חובה להשמיע אותן במעמד הצדדים.

אין כל חשיבות ואין רלוונטיות למקום של מתן החלטות בית המשפט, ואלה יכולות להינתן בין במקום המושב ובין מחוצה לו, לרבות מחוץ למדינה. להבדיל מקיומו של דיון במעמד הצדדים במיקום אחר, אשר מחייבם להתייצב במקום החורג מהסמכות המקומית, אזי כאשר מדובר בהחלטות (ובכללן גם החלטות ב"נט המשפט") אין כל השפעה על בעלי הדין. 

עמדת המבקש אף אינה מתיישבת עם שורת ההיגיון והשכל הישר שכן קבלתה משמע שהשופט חייב לתת את החלטותיו רק במקום מושב בית המשפט. כלומר, קבלת עמדת המבקש משמעותה ששופט לא יהיה רשאי לתת החלטות בביתו או במקום אחר שבו הוא נמצא, לרבות בחו"ל, דבר שאינו עולה על הדעת ואשר פוגע ביעילות ההליכים. 

ההתקדמות הטכנולוגית והטמעת מערכת נט המשפט, ובמיוחד חיבורה באופן מאובטח למחשב הנייד של השופט בעת שהוא בחו"ל, נועדו לאפשר לשופט לעיין בתיקים, להתכונן לדיונים, ללמוד ולתת החלטות בכל מקום ובכל עת. זאת בין היתר מתוך מטרה לייעל ולשפר את השירות שניתן לציבור על ידי מערכת המשפט. עמדת המבקש חותרת תחת מטרה חשובה זו ועומדת בניגוד לה. גם בכך טעם לדחיית הבקשה.

עדכון: ביום 23.7.2019 קבעה רשמת בית המשפט העליון, שרית עבדיאן, כי לא קמה למבקש זכות להגיש ערר על ההחלטה לעיל [בש"פ 4494/19].